Cevaplar

2012-11-06T22:57:27+02:00

Söylenen ifadede yer almayan ancak cümlenin anlamından diğer yargıların gizlenmiş olarak belirtilmesine örtülü anlam denir.
Bu tip cümlelerde kıyaslamalara , aşamalı durumlara yer verilebilir. Ağırlıklı olarak “de” bağlacı kullanılır.

1 4 1
2012-11-06T22:58:13+02:00

Güzel dilimiz Türkçe'de bazı cümleler doğrudan söylenmeyen ancak cümleden çıkarılacak farklı yargıları da içeren anlatımlar içerir melekler .İşte, bir cümlede doğrudan söylenmeyen ancak cümlenin anlamından çıkarılacak diğer anlatımlara örtülü anlatım denir.Örn:
Babam artık sigara içmiyor.
Bu cümle, doğrudan söylenmeyen ''Babam, önceden sigara içiyordu'' anlamını da içerir. Cümlenin taşıdığı doğrudan söylenmeyen bu anlam, örtülü anlamdır.Bu anlatım da örtülü anlatımdır.

Örtülü anlam, mecaz anlam demek değildir.

2 4 2