Cevaplar

2012-11-06T23:22:56+02:00

(Sahiplik Bildiren ?-?s? Takısı)

İsimden hemen sonra ?-?s? şeklinde kullanılır.

Whose office is this? (Bu kimin bürosu?)
That?s İzci[color]?s[/color] office. (Bu İzci?nin bürosu.)

Whose desk is that? (Bu kimin sırası?)
That?s Gürsoy?s desk. (Bu Gürsoy?un sırası.)

Whose books are these? (Bunlar kimin kitapları?)
Those are Ateş?s books. (Bunlar Ateş?in kitapları.)

That's my daughter.

Şu benim kızım.

Is this your book?

Bu senin kitabın mı?

This is her office.

Bu onun ofisi.

I've got their phone number.

Telefon numaralarını unuttum.

Aşağıdaki tabloda konu bütünlüğü açısından kişi-şahıs zamirleri ile iyelik sıfatları bir arada verildi.

Kişi Zamirleri Possessive Adjectives-İyelik Sıfatları I - Ben My - Benim You - Sen Your - Senin He - O (Erkek) His - Onun She - O (Dişi) Her - Onun It - O (Cansız, Cinssiz) Its - Onun We - Biz Our - Bizim You - Siz Your - Sizin They - Onlar Their - Onların

 

2 2 2
2012-11-06T23:23:28+02:00

İngilizce de isimler –i, -e halinde de olsalar ek almazlar. İngilizcede bir ismin yalın halde mi, -i halinde mi, yoksa –e halinde mi kullanıldığı ancak cümle içinde verdiği anlamlardan ve yanında bulunan ön takılardan anlaşılır. –e halinde ismin önüne to, at gibi ön takılar konulabilir.


 isim bulunamaz.

 

Şahıs Zamiri

Mülkiyet Sıfatı

-i ve –e hali

Mülkiyet Zamir

I

Ben

My

Benim

Me

Beni, bana

Mine

Benimki

You

Sen

Your

Senin

You

Seni, sana

Yours

Seninki

He

O

His

Onun

Him

Onu, ona

His

Onunki

She

O

Her

Onun

Her

Onu, ona

Hers

Onunki

It

O

Its

Onun

It

Onu, ona

Its

Onunki

We

Biz

Our

Bizim

Us

Bizi, bize

Ours

Bizimki

You

Siz

Your

Sizin

You

Sizi, size

Yours

Sizinki

They

Onlar

Their

Onların

them

Onları, onlara

Theirs

Onlarınki

 

 


1.'S

1. Dikkat edilirsedaha evvel açıklamaya çalıştığımız iyelik zamirleri ( her, his, its, our, your, their, my ) isimlerin yerine kullanılmaktadır. Eğer zamirlerin yerine gerçek isimlerini koyar ve yine bir aitlikten söz edersek o zaman “ ‘s “ kullanmak zorunda kalırız ve isimlere “ nin, nın, sinin, sının, sunun, sünün, lık, lik …..” gibi anlamlar katar. " ‘s " özel isimlerle yaygın olarak kullanılır.

His book   Tom’s book                    
Her cat      Linda’s cat   


Ayşe’s camera  
Ayşe’nin kamerası

Suzan’s father
Suzan’ın babası

Turkey’s population
Türkiye’nin nufusu

George’s school
George’un okulu

Celal’s table
Celal’in masası

My brother’s car
Babamın arabası

Her sister’s house
Kız kardeşinin evi

Lane’s party
Jane’nin partisi

Mr.Smith’s wife
Bay Smith’in eşi

Linda’s bag
Linda’nın çantası


Today’s news   
Bu günkü haberler


The school’s door 
Okulun kapısı

The book’s page
Kitabın sayfası

The cat’s milk
Kedinin sütü


Yesterday’s newspaper
Dünkü gazate

Next year’s plan
Gelecek yılki plan


Last week’s match
Geçen haftanın maçı

Uncle Tom’s house
Tom amcanın evi

Mahmut the second’s reign
II Mahmut’un tahtı


The minister’s old advisor
Bakanın eski danışmanı

The government’s decision
Hükümetin kararı

2. Çoğul isimlerin sonları “ s “ ile bittiği için ‘s kullanılmaz onun yerine  getirilir.

The chairs color
Sandalyelerin rengi


The students books
Öğrencilerin kitapları


The girls bags
Kızların çantaları

The teachers’ addresses   

Öğretmenlerin adresleri

The Turks’ proposals        

Türklerin teklifleri

3. Çift isimli durumlarda ikinci isme ‘s getirilir.

Tom and Linda’s father

Tom ve Linda’ın babası
 

Ayşe and Ahmet’s school             

Ayşe ve Ahmet’in okulu
 

George and Ann’s ball    

George ve çocukların topu
 

Suzan and Peter’s baby  

Suzan ve Peter’ın bebeği

 

4. Sonu “ z “ okunuşu ile biten veya Latince kökenli olan isimlerde ‘ kullanılır.

Humphreys films
Humphreys’in filmleri


Dickens novels
Dickens’ın romanları

Keats’ poems
Keats’ın şiirleri

Johnsons method 
Johnsons’ın metodu

Socrates illness
Socrates’in hastalığı

Into ön takısının kullanılması

2 3 2