Cevaplar

2012-11-06T23:21:57+02:00

Devlet Ana Romanı Üzerine Bir İnceleme
Mustafa KARABULUT


ÖZ
Devlet Ana, Kemal Tahir’in tarihsel romanlarından biridir. Bu romanda Osmanlı
İmparatorluğu’nun aşiret halindeki dönemine inilir. Osmanlı insan tipi, yaşam tarzı, adaletleri
gelenek ve göreneklerini konu edinerek bir aşiretten devlet olma mertebesine nasıl
yükseldiğini destansı bir ifade tarzı ile okuyucuya verilir. Osmanlı İmparatorluğu’nun Söğüt’teki
yaşam tarzı dikkatlere sunulduktan sonra bu mekana Ertuğrul Gazi, Osman Bey ve Orhan Bey,
tarihi şahsiyetler olarak dahil edilir. Devlet Ana’da, 1290 yılından itibaren yaklaşık on yıllık bir
zaman diliminde geçen vak’alar bir yıla sığdırılır. Eserde, Türk kültür ve medeniyeti ile Batı
karşılaştırılarak feodalitenin ve din sömürücülerinin Batı’yı karanlığa hapsettiği anlatılır.
Anahtar Kelimeler: Tarihi roman, Osmanlı, Türk kültürü, Kemal Tahir, aşiret.

1 2 1