Cevaplar

2012-11-07T09:15:46+02:00

1. Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz. 
2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekün kendisini savunacak ve direnecektir. 
3. İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır. 
4. Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır. 
5. Manda ve himaye kabul olunamaz. 
6. Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir. 
7. Aynı gaye ile, milli vicdandan doğan cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir. 
8. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir. diyebiliriz (alıntıdır)

0
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-07T09:20:35+02:00

erzurum kong. toplanış bakımından bölgesel alınan kararlar bakımından ulusal bir kong.

sivas kong. hem toplanış hemde alınan kararlar bakımından ulusal  bir kong.

erzurumda temsil heyeti 9 kişiyken sivasta 15 kişidir

erzurum kong. manda ve himaye reddedilmiş sivas kong. kesinlikle kabul edilemez maddesi yer almıştır

1 5 1