Cevaplar

2012-11-07T09:38:31+02:00

Hipotez testi diğer bir deyişle tahmin sınamaları olarak adlandırabiliriz. Hipotez testinin ne olduğunu tam olarak anlayabilmemiz için gerekli olan birkaç tanımı bilmemizdir. Bunlardan ilki hipotezkelimesinin ne anlama geldiği bizim için ne ifade ettiğidir.

Hipotez kısaca doğruluğu bir araştırma ya da deney ile test edilmeye çalışılan öngörülere, denencelere denir.

Hipotez testleri bir örneklem ortalaması ile bu örneklemin çekilmiş olduğunu

0
2012-11-07T09:40:24+02:00

Probleme konulan geçici çözüme hipotez denir. Hipotez problemi çözmek için yapılan araştırma ve gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin yardımıyla kurulur.

Hipotezin başlıca özellikleri:
eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları açıklamalıdır.
yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır.
probleme çözüm önermelidir.
deney ve gözlemlere açık olmalıdır.
yeni deney ve gözlemlerle denenebilir olmalıdır.

0