Cevaplar

2012-11-07T14:09:56+02:00

Ölçüleri varlık öznitelikleri dönüştürülür.

Boyut öznitelikler için varlık öznitelikleri dönüştürülür.Modelleri herhangi bir hiyerarşi kavramını yok.Bu yüzden, bir boyut öznitelik modelinde görünür durumdaysa veya bunu temel düzey içeren görünür bir hiyerarşi ise dahil edilir.anahtar öznitelik Görünmez işaretlenmiş olsa bile bir boyutun her zaman içindedir.

Ölçüleri varlık öznitelikleri ve boyut özniteliklerini organize edilir tanımlanmış görüntü klasörleri olan klasörler halinde küp.

Rapor modeli perspektif küp perspektif olur.Buna ek olarak, her küp modeli içinde perspektif olur.Bu nedenle, model ve üst düzey modeli içinde bir perspektif Report Builder kullanıcıların seçmesi gerekir.

Hesaplanmış ölçüler (hesaplanan üyeler) karşılık gelen varlık öznitelikleri haline ölçü grubu ölçülerin ilişkili.

Adlandırılmış kümeleri üzerinde tanımlı anahtar öznitelik boyutu alt varlık türü dönüştürülür.Örneğin, alt türü olan "Müşteri" adlandırılmış küme "büyük müşterileri" sonuçlar Adlandırılmış kümeleri üzerinde tek bir temel anahtar öznitelik, göz ardı edilir.

0