Cevaplar

2012-11-07T15:59:13+02:00
DevrimTürü(Başlangıç)
TarihiSaltanatın Kaldırılması siyasî 1922-11-22 Ankara'nın Başkent Olması siyasî 1923-10-13 Cumhuriyetin İlanı siyasî 1923-10-29 Halifeliğin Kaldırılması siyasî 1924-03-03 Çok Partili Rejim Denemeleri siyasî 1924 Kadınlara siyasi hakların verilmesi siyasî 1930-04-03 Şapka ve Kıyafet Devrimi (Şapka Kanunu) toplumsal 1925-11-25 Lâkap ve Unvanların Kaldırılması toplumsal 1934-11-26 Soyadı Kanunu toplumsal 1934-06-21 Laiklik toplumsal 1928-04-10 Milletlerarası Takvim ve Saatin, Yeni Rakamların Kabulü ve Ölçülerde Değişiklik toplumsal 1925-12-26 Tekke ve zâviyelerin kapatılması toplumsal 1925-11-30 Millet Mekteplerinin Açılması eğitim 1929-01-01 Öğretimin Birleştirilmesi eğitim 1924-03-03 Medreselerin Kapatılması eğitim 1924 Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun eğitim 1926 Harf Devrimi eğitim 1928-11-01 Güzel Sanatlarda Yenilikler eğitim 1928 Türk Tarih ve Dil Kurumlarının Kurulması eğitim 1931-04-12 Dil Devrimi eğitim 1932-07-12 Üniversite Reformu eğitim 1933 Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi eğitim 1933-05-31 İzmir İktisat Kongresi ekonomi 1923 Aşar (Öşür) Vergisinin Kaldırılması ekonomi 1925-02-17 Çiftçinin Özendirilmesi ekonomi 1925 Örnek Çiftliklerin Kurulması ekonomi 1925-05-05 Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması ekonomi 1925 Kabotaj Kanunu ekonomi 1926-07-01 Sanayi Teşvik Kanunu ekonomi 1927-05-28 Toprak Reformu ekonomi 1929 I. ve II. Kalkınma Plânları ekonomi 1933 Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması ekonomi 1933 Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması ekonomi 1935 Mecellenin Kaldırılması hukuk 1926 Türk Kanunu Medenisi hukuk 1926-10-04 Türk Ceza Kanunu hukuk 1926 Yeni Anayasanın Kabulü hukuk 1924-04-20 Teşkilât-ı Esasîye Kanunu hukuk 1921 Şer'iyye Mahkemelerinin Kapatılması hukuk 1924  
1 5 1