Cevaplar

2013-10-05T15:21:41+03:00
Fizik, nitelik ve özelleriklerini değiştirmeyen olayları, madde ile arasındaki ilişki ve etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır.
 Fizik bilimi insan yaşamının her alanında vardır. Bugün bir uçağın veya bir arabanın hareket etmesi, sesin duyulması, lambanın ışık vermesi vb. birçok olayın sebebini fizik bilimi incelemektedir.
 Fizik sözcüğü yunancada "doğa" anlamına gelmektedir. Bu nedenle yakın zamana kadar fizik bilimine "doğa felsefesi" gözüyle bakılmıştır. Fizik bilimi sorgulanabilir, yanlışlanabilir, sınanabilir ve delillere dayandırılabilir. Fizik bilimindeki bir bilgi her zaman doğru olmayabilir. Belli şartlar ve sınırlılıklar içinde geçerli olur.
 Bugün fiziğin tam ve kesin bir tanımı yapılamamaktadır. Çünkü fizik biliminin çalışma alanı yepyeni buluşlarla, bilimsel alanlardaki gelişmelerle oldukça değişmiş ve genişletilmiştir.
 Arşimet vaktinin büyük bir kısmını düşünmeye, çalışmaya, öğrenmeye ayırıyordu. Çevresindeki olayların sebebini anlamaya, karşılaştığı problemleri çözmeye çalışırken farkında olmadan fiziğin birçok alt alanındanda yararlanıyordu. Söz gelimi Arşimet, fiziğin alt alanlarından biri olan mekaniğin temel esaslarının (akışkanlık, kuvvet, hareket) henüz keşfedilmediği bir dönemde farkında olmadan bu esasları kullanarak vidasını geliştirmişti. Daha sonra mekanik ve hidrostatiğin temel esaslarını keşfetmişti. Arşimet'in ilgilendiği alanlardan mekanik de fiziğin alt alanlarından biridir. Fizik, evrendeki nesne, olgu ve olayları değişik alt alanlarıyla inceler. Fiziğin alt alanlarını kısaca tanıyalım.
3 5 3
Daha kısasını yazabilirmisin ? yazarsan sevinirim
Fizik bilimi, kuramlarına kesinlik ve açıklık getirmek üzere büyük ölçüde matematikten yararlanırken, fizik ilkeleri de başta kimya, astronomi, jeoloji ve biyoloji olmak üzere birçok bilimde uygulama alanı bulmuştur. Kimyanın en önemli dallarından biri olan fiziksel kimya ile fiziğin temel dalları arasında sayılan astrofizik, jeofizik ve biyofizik gibi örtüşmeli alanlar bu uygulamanın ürünleridir.
En kısası bu
Sağol :)
:)