Cevaplar

2012-11-07T16:26:56+02:00

s+wsa were+v2+o+p+t.............

0
En İyi Cevap!
2012-11-07T16:28:31+02:00

Belki yardımcı olur 

1 - SIMPLE PAST TENSE
Olumlu, olumsuz ve soru şekillerini gösteren tablolar.

(+) I, you, he, she, it, we, you, they + verb2 
POSITIVE OLUMLU
I got up early yesterday morning. Dün sabah erken kalktım.
You worked hard last night.. Geçen gece yoğun çalıştın.
He sold his car last month. Geçen ay arabasını sattı.
She wrote a letter to her aunt. O halasına bir mektup yazdı.


(-) I, you, he, she, it, we, you, they + didn't verb1 
NEGATIVE OLUMSUZ
I didn't play well in the match. Maçta iyi oynamadın.
You didn't come to the party yesterday. Sen dün partiye gelmedin.
He didn't do his homework. O ödevini yapmadı.


(?) Did I, you, he, she, it, we, you, they + verb1 ? 
QUESTION SORU
Did I tell lies? Ben yalan mı söyledim?
Did you go out yesterday evening? Dün akşam dışarı çıktın mı?
Did he want coffee? O kahve mi istedi?


(-?) Didn't I, you, he, she, it, we, you, they + verb 1? 
NEGATIVE QUESTION OLUMSUZ SORU
Didn't I tell the truth? Ben gerçeği söylemedim mi?
Didn't you read book? Sen kitabı okumadın mı?
Didn't he play tennis with her? Onunla tenis oynamadı mı?

1 5 1