Cevaplar

2012-09-26T16:31:58+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Toplumsal Hayat

Bir toplum, bir futbol takımı oyuncularına benzer Nasıl ki bir futbol takımında bir futbolcunun yaptığı hata bütün takım oyuncularının hatası oluyorsa, bir toplumda da bir bireyin yaptığı hata bütün insanlarının hatası olur Bu hataların önüne geçilememesi sonucunda her yeni doğan birey, sorumlusu olmadığı bu hataların sorumluluğunu üstlenir Bu toplumumuzu yaşanması güç bir duruma sokar Fakat; insanlar ortak kurallar etrafında birleşerek toplum kurumunu oluşturmuşlardır
Insanın doğru biri olabilmesi için çevresinin, hatta toplumunun da doğru bir yapıya sahip olması gerekir Yoksa; bireyin tek başına doğruluğu yakalaması imkansızdır Bununla anlatmak istediğim; insandaki her şey bir etkileşim sonucudur Bundan dolayı bireyde görülen hatalar, toplumun bütün insanlarının ortak sorunudur Böyle de olmalıdır Çünkü; insan kazandığı doğruluk değerlerini toplumundan alabiliyorsa, yalnış değerlerini de toplumun kendisinden alır Bu yüzden birimizin sorunu hepimizin sorunudur 
Insanlar eğer toplum anlayışından uzak yaşasaydılar; hayatı sadece güçlü olanların esaretinde yaşayacaklardı Hayatta sadece güçlüler özgür olacak, zayıf insanlar onların esiri olacaklardı Bu sayede insanlar zamanla ortak olarak kurdukları kurallar karşısında toplumsal bir fikir çerçevesinde birleşmişlerdir Toplum bir insan için ne kadar gerekliyse, bu kurumda görülen yalnış normlar, bireyi toplum anlayışından alıkoyar ve bireysel özgürlük anlayışına yani; insanları toplum anlayışına geçmeden önceki zamana götürür 
Ne güzel sahip olduğumuz bir toplumumuz var Eğer bu anlayıştan mahrum olursak yaşamımızı sürdüreceğimiz hayatı nasıl buluruz Toplumumuz olmadan hayata nasıl sarılabiliriz Hazır içinde bulunduğumuz güzelliklerin farkında değilsek; her an o güzelliklerin farkına varalım 
Unutmayalım ki her yaptığımız yalnışlar, toplumumuzun sorunu oluyor, bundan sorumlu olmayan adam da sorumlu tutuluyor Bunlar insanlarımızı toplum anlayışından mahrum bırakır ve kendimizi istemediğimiz bir yaşam anlayışına götürür 
Dil bir toplumun ana etmenidir Toplumumuzun da ana kaynağı dildir Dilinden mahrum kalan bir toplum, temelinden darbe almış demektir Bu yüzden dilimize sahip çıkmalıyız
Bir toplumda din de önemli bir etmendir Dini olmayan bir toplumunda tutunacak dallarından biri yok olmuş demektir Din bizim için gereklidir Fakat; baskı sonucunda oluşturulan bir din de bir toplum için gereksizdir Din insanın özgür iradesine bırakılarak var olmalıdır Yoksa; insanlar özgürlüklerini kazanmak için birleşcek ve toplumsal hayatı yıkmaya çalışacaklardır 
Bir toplumda insanlar din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmadan kabullenilmelidir Bu doğruluğun çiğnenmesi sonucunda bütün toplum bir kamaşa içine girecektir

5 3 5