Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-07T17:04:36+02:00

a) İstanbul’un jeopolitik konumunun önemi
b) Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi, 
c) Bizans’ın haçlıları ve Anadolu beyliklerini Osmanlıya karşı kışkırtması, 
d) Bizans’ın saltanat iddiasına bulunan şehzadeleri destekleyerek Osmanlıda iç karışıklık çıkarmaya çalışması, 
e) Bizans’ın Osmanlı ordusunun Anadolu’dan Rumeli’ye, Rumeli’den Anadolu’ya geçişini zorlaştırması, 
f) İstanbul’un alınmasıyla, Avrupa’nın Türkleri Balkanlardan atma ümidinin sona ereceği düşüncesi, 
g) Anadolu, Marmara ve Rumeli’nin güvenliğini sağlama isteği.

1 5 1
2012-11-07T19:03:23+02:00

a) İstanbul’un jeopolitik konumunun önemi
b) Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi, 
c) Bizans’ın haçlıları ve Anadolu beyliklerini Osmanlıya karşı kışkırtması, 
d) Bizans’ın saltanat iddiasına bulunan şehzadeleri destekleyerek Osmanlıda iç karışıklık çıkarmaya çalışması, 
e) Bizans’ın Osmanlı ordusunun Anadolu’dan Rumeli’ye, Rumeli’den Anadolu’ya geçişini zorlaştırması, 
f) İstanbul’un alınmasıyla, Avrupa’nın Türkleri Balkanlardan atma ümidinin sona ereceği düşüncesi,

1 5 1