Cevaplar

2012-09-26T16:53:11+03:00

osyal devletin temel amacı herkese insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyi sağlamaktır. Eğer devlet kendini sosyal devletolarak tanımlıyorsa şu hakları da vatandaşlarına sağlamalıdır:
a. Çalışma hakkı
b. Adil ücret hakkı
c. Sosyal güvenlik hakkı
d. Konut hakkı
e. Sağlık hakkı
f. Eğitim hakkı

0