Cevaplar

2015-12-22T20:14:55+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Merhaba. =)

Fiilimsiler,
=> Kökleri fiil olan ancak aldıkları yapım eki ile fiil olmaktan çıkarak isim, sıfat, zarf görevinde bulunan sözcüklere fiilimsi denir. 

İsim fiil,
=> Fiillere getirilen "-ma,-me,-mak,-mek,-ış,-iş,-uş,-üş " ekleriyle oluşturulan fiilimsilere isim fiil denir.    
Örnek: Uzaktan ağlama sesi duyuldu.

Sıfat fiil,
=> Fiillere getirilen "-an,-en,-ası,-esi,-maz,-mez,-ar,-er,-dik,-dık,-duk,-dük, tık,-tik,-tuk, -tük, -ecek,-acak, -mış, -miş, -muş,-müş " ekleri ile oluşturulan fiilimsilere sıfat fiil denir. 
Örnek: Görür gözüm görmez oldu. 

Zarf fiil,
=> " Kenyalı asiye maden dağında ince ip arakladıkça... " cümlesi zarf fiilin ekleri gösterir. 
Örnek: Kedi deyip geçme, çizer. 

Başarılar! =) 
4 5 4