Cevaplar

2012-11-07T18:51:31+02:00

Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım, üreme gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirirler. Tek hücreli canlılarda yaşamsal faaliyetler tek hücre içerisindeki organeller tarafından gerçekleştirilir. Çok hücreli canlılarda yaşamsal faaliyetler tek bir hücre tarafından değil hücre toplulukları tarafından gerçekleştirilir. Çok hücreli canlıları oluşturan hücrelerin hepsi aynı yapıda ve görevde değildirler. Canlı vücudunu oluşturan hücreler görevlerine göre farklı özellikler kazanmışlardır. Canlı vücudunu oluşturan hücrelerden bazıları birleşerek üreme görevini, bazıları birleşerek destek ve hareket görevini, bazıları birleşerek besinleri veya çeşitli gazları (oksijen ve karbondioksit) taşıma görevini, bazıları da birleşerek koruma görevini yerine getirirler.

0
2012-11-07T18:52:16+02:00

"ne yerseniz o olursunuz" diye bir söz vardır. bu sözden de anladığınız gibi, vücudun büyüyebilmesi ve normal çalışabilmesi için dışardan bazı maddelerin alınması zorunludur. bu maddeler çeşitlidir ve hergün belirli miktarlarda alınmalıdırlar. vücut, ancak bu şekilde normal yapıda olur, gelişir ve düzenli çalışır.
vücudun yapısı ile yiyecekler arasındaki ilişkiyi tıpkı bir bina ile onu meydana getiren taş, tuğla, kum, kireç, çimento, demir, çelik ve tahta arasındaki ilişkiye benzetebiliriz. bu malzeme olmadan bina nasıl yapılamazsa yiyecekler olmadan vücut da ortaya çıkmaz.
bina yapılırken gerekli malzeme tam ve iyi cins olursa binanın hem dış görünüşü güzelhem de yapısı sağlam olur. sizler de yeterli ve dengeli beslenirseniz, vücudunuzun yapılması için gerekli malzemeyi yeterince sağladığınız için aynı olumlu sonuca ulaşırsınız.
dış görünüşünüzden, doğru beslenip beslenmediğinizin kolayca anlaşılabileceğini öğrenmiş bulunuyorsunuz. sadece açlığı giderme ve karın doyurmanın ya da sevilen yiyecekleri yemenin doğru bir beslenme şekli olmadığını artık biliyorsunuz. o halde yanlış beslendiğiniz zaman bunun sonuçlarının birkaç gün içinde ortaya çıkmayacağını da bilmeniz yerinde olacaktır. yanlış beslenmenin sonuçlarından vücudunuz yıllarca sonra etkilenir. bu nedenle, bugün yediklerinizle gelecekteki yaşamınızı şimdiden kontrol ediyor sayılırsınız. çünkü en geniş anlamıyla tüm vücut yapınız ve kişisel davranışlarınız, yediklerinizin bir sonucudur. yediğiniz besinler kemiklerinizi, dişlerinizi, kas kan, saç ve tırnaklarınızı, kısaca tüm organlarınızı yaparlar. kişiliğiniz, duruşunuz, duygularınız ve alışkanlıklarınız yediklerimizle oluşur, şekillenir ve gelişirler. canlılığınız ve sağlığınız yediklerinizle devam eder ve korunurlar.
vücudun oluşabilmesi ve büyüyebilmesi için gerekli olan bu maddelere besin maddeleri denir. besin maddeleri demek, herhangi bir yiyecek çeşidi demek değildir. besin maddeleri, yenilen tüm yiyeceklerin içinde, yapısında bulunurlar. yani vücudun çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan yiyecekler, besin maddeleri denilen birçok kimyasal maddelerin birleşmesiyle meydana gelmiştirler.
besin maddeleri altı sınıfta toplanır:
a. karbonhidratlar,
b. yağlar,
c. proteinler,
ç. vitaminler,
d. madensel maddeler,
e. su.

0