Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-07T19:00:05+02:00

bir toplumu temsil eden bir kaç kişi örnek bir sınıfı başkan ve başkan yardımcısı temsil eder

1 5 1
2012-11-07T19:00:08+02:00
Heyet-i Temsiliye, Erzurum Kongresi kararlarını uygulamak üzere Mustafa Kemal'in başkanlığında oluşturulan yürütme organıdır Sivas Kongresinde ise Heyet-i Temsiliye'nin yetkileri bütün yurdu kapsayacak şekilde genişletildi ve üye sayısı arttırıldı Heyet-i Temsiliye'nin görevi TBMM'nin açılışı ile sona ermiştir Erzurum Kongresi'nde altı doğu ili içerisinde yer alan ve bu yüzden Erzurum Kongresi'ne katılmış olan Sivas Vilayeti temsilcileri Heyet-i Temsiliye oluşturulduğunda MKemal Atatürk'ün tüm ısrarlarına rağmen Heyet-i Temsiliye'ye katılmayı kabul etmemişlerdir; bu sebepten Sivasta toplanacak olan Sivas kongresine sivastan olamayan sivasın seçmediği delegeler kurulca seçilerek görevlendirilmiştir bu kişiler Bekir Sami Bey ve Rauf (Orbay) Bey'dir
Bu uygulama bugün hala tartışılagelen "Sivas Kongresinde Sivas delegesi var mıydı?" sorusunun tartışılmasına neden olmuştur Bazı kaynaklarda Sivas Kongresi'nin delegeleri arasında yer alan Bekir Sami Bey, Tokat delegesi olarak gözükmekte, bazı kaynaklarda ise Sivas delegesi olarak gösterilmektedir; bu durum o dönemde Sivas'ın Tokat vilayetine bağlı olduğu düşünülerek değerlendirilmekte bazı kaynaklarda da Sivas delegesi olmadığı şeklinde değerlendirilmektedir fakat bu durumun esas ortaya çıkış nedeni Erzurum Kongresine katılmış olan Sivas delegelerinin Heyet-i Temsiliye'ye katılmamalarından doğmaktadır Temsil heyeti Erzurum Kongresi ile açılmış, Sivas kongresi'nde genişlemiştir TBMM ile de görevi sona ermiştir
1 5 1