Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-10-06T17:22:12+03:00
Dil ailesi, birbiriyle aynı kökten gelen akraba dil topluluğuna verilen ad. Yani aynı dil ailesine mensup dillerin, aynı kökenden, belki de aynı ilkel dilden türediği kabul edilir. Çoğu dilin yazılı tarihi çok kısa olduğu için, çok az dilin kesin kökeni bilinmektedir. Dil ailelerinin belirlenmesi, uzun bilimsel çalışmalar sonucunda mümkün olmuştur.Dil aileleri ağaç şeması olarak gösterildikleri için kendilerine dil ağacı da denir. Bu sebeple, alt bölümlerinde de dil kolları denir. Bazı diller bulundukları aile içindeki bir alt grubun tek temsilcisi olarak soyutlanmış olabilirler. Örneğin yunanca, Hint-Avrupa Dil Ailesi içerisinde soyutlanmış bir dildir. Bazı dillerin ise bilinen hiçbir yaşayan akrabası bulunmamaktadır ve bu yüzden bütün dünya dilleri içinde soyutlanmıştırlar. Örneğin Baskça tamamen soyutlanmış bir dildir.
2 5 2
  • Eodev Kullanıcısı
2013-10-06T17:22:45+03:00
Dil aileleri: 
Dil ailesi, birbiriyle aynı kökten gelen akraba dil topluluğuna verilen ad. Yani aynı dil ailesine mensup dillerin, aynı kökenden, belki de aynı ilkel dilden türediği kabul edilir. Çoğu dilin yazılı tarihi çok kısa olduğu için, çok az dilin kesin kökeni bilinmektedir. Dil ailelerinin belirlenmesi, uzun bilimsel çalışmalar sonucunda mümkün olmuştur.
Dil aileleri ağaç şeması olarak gösterildikleri için kendilerine dil ağacı da denir. Bu sebeple, alt bölümlerinde de dil kolları denir. Bazı diller bulundukları aile içindeki bir alt grubun tek temsilcisi olarak soyutlanmış olabilirler. Örneğin yunanca, Hint-Avrupa Dil Ailesi içerisinde soyutlanmış bir dildir. Bazı dillerin ise bilinen hiçbir yaşayan akrabası bulunmamaktadır ve bu yüzden bütün dünya dilleri içinde soyutlanmıştırlar. Örneğin Baskça tamamen soyutlanmış bir dildir.


Dünya'da dil aileleri


Dünya'da Dil Aileleri
Konu başlıkları [gizle] 
1 Başlıca dil grupları
2 Hint–Avrupa Dilleri Ailesi
3 Kafkas dilleri
3.1 Kuzey Kafkas dilleri
3.2 Güney Kafkas dilleri
4 Hami-Sami dilleri ailesi
5 Çin-Tibet dilleri ailesi
6 Tay-Kaday dilleri
7 Ural dilleri ailesi
8 Altay dilleri ailesi
9 Dravid Dilleri Ailesi
10 Avustronezya Dil Ailesi
11 Güney Asya Dilleri Ailesi
12 Paleo-Asya Dilleri Ailesi
13 Khoisan Dilleri
14 Nijer-Kongo Dilleri Ailesi
15 Nil-Sahra Dilleri Ailesi
16 Eskimo-Aleut Dilleri Ailesi
17 Algonkin dilleri
18 İrokua dilleri
19 Maskoke dilleri
20 Dene-Yenisey dilleri
21 Saliş dilleri
22 Siyu dilleri
23 Uto-Aztek dilleri
24 Mişe-Zoke Dilleri Ailesi
25 Oto-Mange Dilleri Ailesi
26 Yuma-Koçimi Dilleri Ailesi
27 Maya dilleri
28 And-Ekvator Dilleri Ailesi
29 Karib Dilleri Ailesi
30 Tupi-Guarani Dilleri Ailesi
31 Pano-Takana Dilleri Ailesi
32 Ge Dilleri Ailesi
33 Hivaro (Jivaro) Dili
34 İzole diller


2 5 2