1) "a" ve "e" ünlüleri ile biten bir kelimeye şimdiki zaman eki "-yor"geldiğinde "a" ünlüsü "ı" veya "u" : "e" ünlüsü ise "i" veya "ü" dönüşür

2) şimdiki zaman eki "-yor" ve a e ünlüsü ile biten kelimelere geldiğinde ve "-de", "-ye" fiillerine "-e,-en,-ecek,-erek" ekleri geldiğinde fiil kökündeki "e" ünlüsü darlaşır.bu olayların dışında kalan bütün darlaşmalar yazım yanlışı olarak kabul edilir.

3) "n" kaynaştırma ünsüzü iyelik eki ile hal eki arasında(bahçesine) işaret zamirlerine ek geldiğinde (bundan) ve ünlü ile biten bir kelimeye tamlayan (ilgi) eki geldiğinde (pencerenin camı) kullanılır

4)ünlü ile biten bir kelimeye üçüncü tekil kişi iyelik eki geldiğinde arada "y" kaynaştırma ünsüzü kullanılır

5)ünlü ile biten rakamlara ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde arada "s" kaynaştırma ünsüzü kullanılır.

doğru ya da yanlış olarak değerlendirin lütfen :(

1

Cevaplar

2012-11-07T19:23:48+02:00

1) "a" ve "e" ünlüleri ile biten bir kelimeye şimdiki zaman eki "-yor"geldiğinde "a" ünlüsü "ı" veya "u" : "e" ünlüsü  ise "i" veya "ü" dönüşür

2) şimdiki zaman eki "-yor" ve a e ünlüsü ile biten kelimelere geldiğinde ve "-de", "-ye" fiillerine "-e,-en,-ecek,-erek" ekleri geldiğinde fiil kökündeki "e" ünlüsü darlaşır.bu olayların dışında kalan bütün darlaşmalar yazım yanlışı olarak kabul edilir.

3) "n" kaynaştırma ünsüzü iyelik eki ile hal eki arasında(bahçesine) işaret zamirlerine ek geldiğinde  (bundan) ve ünlü ile biten bir kelimeye tamlayan (ilgi) eki geldiğinde (pencerenin camı) kullanılır 

4)ünlü ile biten bir kelimeye üçüncü tekil kişi iyelik eki geldiğinde arada "y" kaynaştırma ünsüzü kullanılır

5)ünlü ile biten rakamlara ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde arada "s" kaynaştırma ünsüzü kullanılır. HEPSİ DOĞRU

 

3 2 3