Cevaplar

2015-11-10T17:48:52+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Merhaba;

Beş Hececiler
Adının anlamı
>> Aruzun kullanıldığı dönemde heceye yönelen beş kişi olmalarından dolayı bu ismi almıştırlar. 

Temsilcileri 
>> Orhan Seyfi Orhon 
=> Yusuf Ziya Ortaç
=> Enis Behiç Koryürek 
=> Halit Fahri Ozansoy
=> Faruk Nafiz Çamlıbel

Tepki gösterdiği anlayış;
>> Kendilerinden önceki Servet-i Fünun , Fecri-i Ati'nin şiir anlayışına tepki göstermişlerdir.
Temel ilkesi;
>> Hece ile ve sade bir dil ile bireysel konuları ve yurt güzelliklerini anlatan şiirleri kaleme alma. 

Başarılar. 
4 5 4