Cevaplar

2015-06-30T16:48:00+03:00


(birkaç bilgi öğrenmen de iyi olacak diye de bunları buldum)
Adverbs – Zarflar
Fiilleri niteleyen kelimeler zarf ( adverb ) dir
.
I always drive carefully. Daima dikkatli araba kullanırım.

They are speaking angrily. Kızgın kızgın konuşuyorlar.

Bu iki cümlede görüldüğü gibi carefully ( dikkatli bir şekilde ) kelimesi drive ( araba kullanmak ) kelimesini niteliyor, angrily ( kızgın bir şekilde ) kelimesi ise speak ( konuşmak ) kelimesini niteliyor. Hem drive ve hem de speak fiildirler ve onları niteleyen carefully ve angrily is zarftırlar.

I am terribly sorry
. Son derece üzgünüm.
The prices are unbelievably low. Fiyatlar inanılmaz derecede düşük.

Bu iki cümlede sorry ( üzgün ) ve low ( düşük ) kelimeleri sıfattır. Kendilerini niteleyen terribly ( son derece ) ve unbelievably ( inanılmaz derecede ) kelimeleri zarftır.

The fat man jumped over the wall surprisingly easily. 
Şişman adam duvarın üzerinden şaşırtıcı bir kolaylıkla atladı.

The lady speaks very fast.
 Bayan çok hızlı konuşur.

Bu iki cümlede de easily ve fast zarftır.
 Bunlar fiilleri niteler. Fakat easily ve fast kelimeleri de yine kendileri gibi zarf olan surprisingly ve very tarafından nitelenirler.
0