Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-07T19:31:56+02:00

Samsun Cumhuriyetten sonra hızlı gelişen şehirlerimizden birisidir Bu gelişmesinin sebebi konumundan kaynaklanmaktadır Karadeniz kıyılarını en kolay şekilde İç Anadolu ve diğer bölgelere bağlayan yolların kavşağında bulunur Bafra ve Çarşamba ovaları da buradadır Bu özellikleri ile ekonomik yönden ve nüfus yönünden hızlı bir gelişme göstermiştir 


Ülkemizde ilk resmi sayımlar 1927 yılında yapılmıştır 1927 sayımında Samsun'un nüfusu 260868, 1935'te 337818'dir 


Nüfusun bu tarihler arasında artması; Doğu Karadeniz Bölümünden gelen iç göçler ve İstiklal Savaşından sonra silah altındaki askerleri terhis edilmesi dolayısıyla doğumların artması ve dış göçlerle ülkemize gelen göçmenlerin Samsun'a yerleşmesinden kaynaklanmaktadır 


1940 yıllarında nüfus artışının azalmasının nedeni 2 Dünya Savaşıdır 


1960 yıllarına doğru hızlı nüfus artışının nedeni ekonomik ve sosyal yönden olan değişikliklerdir 1960 yılından sonra nüfus artışı yavaşlamıştır Ücretlerin azalması, iş bulma imkanlarının zorlaşması ve iş temini için başka illere ve Batı Almanya'ya göç etme nedeni ile nüfus artışı azalmıştır

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2 5 2