Cevaplar

2012-11-07T19:34:39+02:00

Donarak ve kaynayarak geçer katı sıvı ve gaz halleri vardır

0
2012-11-07T19:34:52+02:00
Cevap: Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmesine YOĞUŞMA denir
Kar kışın yağar Yağmur ise daha çok ilkbahar mevsiminde yağar
Yeryüzündeki sular buharlaşarak bulutları oluşturur Bulutlar zamanla bu ağırlıklarını taşıyamaz hale gelirler ve yeryüzüne; yağmur, kar, dolu olarak düşerler
Güneş suları buharlaştırdığı için hava olaylarında doğrudan bir etkisi vardır
HAVA OLAYLARI sıcak ve soğuk havanın karşılaşması neticesinde meydana gelir Buz dolabından çıkarılan su şişesinin buharlı halinin sıvı hale gelmesi örnek olarak söyleyebiliriz
0 yorum
25 Ağustos 2008 Pazartesi
Kar Oluşumu
Bulutların çok soğuk hava katmanıyla karşılaştığında bulutu oluşturan küçük tanecikler su damlacıkları haline gelmeden küçük buz kristallerine dönüşmesiyle oluşur
0 yorum
Dolu Oluşumu
Bulutların bazen çok soğuk hava katmanına rastlamasıyla su damlacıklarının bir kısmı donar Rüzgarın etkisiyle yukarı aşağı savrularak büyür Gittikçe ağırlaşarak yeryüzüne düşer
0 yorum
Sis Oluşumu
Bol su buharı taşıyan nemli hava yeryüzüne yakın yerlerde küçük su damlacık şeklinde asılı kalmasıyla oluşur
0 yorum
Çiğ Oluşumu
Havanın açık ve durgun olduğu gecelerde, havadaki su buharının soğuk cisimler üzerinde su damlacıkları biçimde yoğuşmasıdır İlkbahar ve yaz aylarında görülür
0 yorum
Kırağı Oluşumu
Çok soğuk zeminler üzerindeki yoğuşmanın buz kristalleri şeklinde olmasıdır Kırağının oluşabilmesi için havanın açık ve durgun olması gerekir 
0 yorum
Su Döngüsü

Yeryüzü suları, Güneş’in etkisiyle buharlaşarak yükselir ve bulutları oluflturur Bulutlardaki su damlacıkları havanın sıcaklığına göre yağmur, kar ya da dolu olarak tekrar yeryüzüne iner Suyun hâl değiştirerek yeryüzü ile atmosfer arasındaki bu dolanımına su döngüsü denir

Yeryüzünden buharlaşan su, yağışlarla geri döner Bu sayede doğadaki su dengesi korunur Toprağa sızan suların bir kısmı yer altı sularına karışır
Suyun buharlaşması ve yağışlarla geri dönmesi mevsimlere göre değişiklik gösterir Yaz mevsimlerinde buharlaşma fazla olduğu için yüzey sularındaki su miktarı azalır
Bahar mevsiminde ise karların erimesi ve yağmurların çok yağmasıyla akarsular ve akarsuların döküldüğü deniz ve göllerin su seviyeleri yükselir
Su döngüsünün gerçekleşmesini sağlayan enerji Güneş’ten gelir Su döngüsünün gerçekleşmesi için buharlaşmanın meydana gelmesi gerekir Güneş, yeryüzündeki suyu buharlaştırarak su döngüsünün devamını sağlar  
1 5 1