Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-07T19:38:35+02:00

dalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. 

Anayasa Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargilama güçlerinin nasil kullanilacagini gösteren, yurttaslarin kamu haklarini bildiren temel yasa, kanunuesasi 

Hukuk toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak maksadıyla konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Daha yaygın bir tanımıyla hukuk, adaleteyönelmiş toplumsal yaşama düzenidir.

Devlet Ülke adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde bir siyasi iktidar altında örgütlenmesidir.

Ulus ya da Millet, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk.

Hak bireyin, diğer insanların kendi hayatlarını yaşama şekline müdahale etmeden, kendi yaşamına yön verme özgürlüğüdür.

Eşitlik Ahlâki ve toplumsal bir ideakolalak, insanların birbirleriyle, aynı insan doğasına sahip olmak bakımından, aynı konum ve değerde olmaları hali.


1 5 1
2012-11-07T19:38:53+02:00

Hak Nedir?
Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilerdir. Devletten ya da diğer kişilerden bir şeyi istemeye yetkili olmak demektir.
Hukuk açısından kişi iki türlüdür.
Birincisi gerçek kişi: Borcu ve alacağı olan ek tek insanlardır. İkincisi Tüzel Kişi: Başta devlet olmak üzere, kamu kurum ve
kuruluşları, vakıflar, dernekler, siyasi partiler, ticari kuruluşlar vb. birer tüzel kişidir.Tüzel kişilerin de borcu ve alacağı vardır.
Örneğin; LGS sınavında beklentisinin çok altında bir puan alan öğrenci kâğıdının incelenmesini isteme hakkına sahiptir.
Haklar yürürlükteki hukuk düzenine bağlı olarak toplumdan topluma, zamandan zamana değişebilir

0