Cevaplar

2012-11-07T19:55:00+02:00

Atatürk'ün sanat,sanatçı ve sanatı var eden ortam üstüne düşünceleri:

1)Bir millet sanat sanatçıdan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz.

2)Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlından biri kopmuş demektir.

3)Hepiniz milletvekili olabilirsiniz...Bakan olabilirsiniz...Hatta cumhurbaşkanı olabilrsiniz...Fakat sanatçı olamazsınız.

4)Sanatçı toplumda uzun çabalardan sonra alnında ışığı hisseden ilk kişidir

5)Yüjsek bir insan topluluğu olan Türk milletinin tarihsel bir netiliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.

6)Bir millet ki resim yapamaz,bir millet ki heykel yapamaz ,bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapamaz;o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

7)Memleketler çeşitlidir fakat uygarlık birdir.[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir. Sensizolmuyor.Gen.TR üyesi olmak için tıklayınız]


ATATÜRK'TEN GÜZEL SANATLAR İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER

…Yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğal zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu sürekli ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür.


29. 10. 1933, Ankara Onuncu Yıl Söylevi.
Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu, yapılmaktadır. Ancak burada en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir…

01. 11. 1934, T.B.M.M., 4. Dönem, 4. Toplanma Yılını Açarken.
Güzel sanatların her şubesi için Kamutayın göstereceği alâka ve emek, milletin insanî ve medenî hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok tesirlidir.

01. 11. 1936, T.B.M.M., 5. Dönem, 2. Toplanma Yılını Açarken.
Güzel sanatlarda başarı büyük inkılâpların başarılı olduğunun en kesin delilidir. Bunda başarı kazanamayan milletlere ne yazıktır. Onlar, bütün başarılarına rağmen uygarlık alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daima mahrum kalacaklardır.

[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir. Sensizolmuyor.Gen.TR üyesi olmak için tıklayınız]

Atatürk'ten genel özdeyişler

*Ne mutlu "Türküm" diyene.

*Geldikleri gibi giderler.

*Egemenlik verilmez, alınır.

*Yurtta sulh, cihanda sulh.

*Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.

*Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

*Sizlere saldırmanızı değil, ölmenizi emrediyorum.

*Türk milleti ve Cumhuriyeti ayrılmaz bir bütündür.

*Yurt toprağı, sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin.

*Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini 
bilmiştir.

*Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve 
yaşamayacaktır.

*Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem 
olurlar.

*Milli mücadelelere şahsi hırs değil, milli ideal, milli onur sebep 
olmuştur.

*Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul 
etmez.

*Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü 
öğretemedim.

*Türk orduları, tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıklar, fedakarlıklar 
göstermiştir.

0
2012-11-07T19:55:02+02:00

WWW.ATATÜRKSANT.COM.TR BUL BENİM ORASI

0