Cevaplar

2012-11-07T20:04:23+02:00

toplumun tarihini ifade eder.......duygu ve düşüncelerin, isteklerini ifade eder

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-07T20:04:31+02:00

Dil insanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak, birbirleriyle iletişim kurmak
amacıyla kullandıkları sesli ya da yazılı göstergeler dizgesidir. Dil, toplumdaki bireylerin
birbirleriyle anlaşmaları, kaynaşmaları, uyum içinde yaşayabilmeleri ve birikimlerini gelecek
kuşaklara aktarabilmeleri için gereklidir. Dil, onu konuşan toplumun yaşayış biçiminin, geniş
anlamda kültürünün, dünya görüşünün, tarih boyunca geçirdiği çeşitli evrelerin ve başka
toplumlarla kurduğu ilişkilerin yansıtıcısıdır. Dil, bir toplumun evreni anlayış ve anlatış biçimidir.
Bu biçim, dilin söz varlığının, anlam açısından incelenmesiyle ortaya konabilir. Dildeki
benzetmeler, aktarmalar, deyim ve atasözleri incelendiğinde, o toplumun özellikleri kendiliğinden
ortaya çıkar.
Her toplumda ortak sesler, olaylar karsısında ortak tepkiler ve ortak anlatım kalıpl

1 5 1