Cevaplar

2013-10-07T15:38:46+03:00
Anadolu ajansi kim tarafından kuruldu?

Türk Kurtuluş Savaşı hakkındaki doğru haberleri halka ve Dünya'ya duyurmak gereğiyle (amacıyla) 6 Nisan 1920'de kuruldu.
 

Kurtuluş Savaşı'ndaki doğru ve gerektiği kadar bilgileri Türk vatanına ve başka uluslara duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulmuştur.


Anadolu Ajansı ismine nasıl karar verildi? 

Yunus Nadi anılarında Halide Edip ile istasyondaki mola sırasında aralarında geçen konuşmayı şöyle anlatıyor1:
“Mart 31 sene 1920. Geyve'ye muvasalatımızın dördüncü günü ve üçüncü sabahıdır. Bugün Ankara'ya doğru yolumuza devam edeceğiz çünkü beklediğimiz Halide Edib hanım kafilesi dün akşam üstü Geyve’ye geldiler.
“Halide Edib hanım ile ancak Akhisar istasyonundaki bir mola sırasında ayak üstü biraz görüşebildim.”
Bu konuşma sırasında Halide Edip Anadolu’nun haklı davasını bütün dünyaya anlatabilmek amacıyla “bir ajans teşkilatı” kurma önerisinde bulunur:
“... gider gitmez bir ajans teşkilatı kuralım o vasıta ile dahile ve harice söyleriz.
- Birinci şart hanımefendi. Sonra tabii bunun teferruatı gelir; mesela ilk merhalede neşriyat ki başlı başına teşkilata ihtiyaç gösterir. Sonra propagandanın envaı...
- Tabii sıra ile hepsi yapılır. Fakat benim fikrimce ilk iş ajans olmalıdır. Hatta isterseniz adını burada koyuverelim: Mesela Türk Ajansı mesela Ankara Ajansı mesela Anadolu Ajansı... daha da bulunabilir.
- Bana "Anadolu Ajansı" en iyi bir isim gibi görünüyor.
- Bana da öyle. Değil mi evvela kendini ve mümkünse bütün vatanı kurtaracak olan Anadolu'dur. O halde kararımızı vermiş olalım:
Anadolu Ajansı...
- Evet Anadolu Ajansı hanımefendi...”


Ateş Altında Haber Yolculuğu 

Anadolu Ajansı’nın ateş altındaki haber yolculuğu da Yunus Nadi ile Halide Edip’in Geyve’nin Akhisar kazası istasyonunda yaptıkları işte bu konuşmayla başladı.
Kafile Ankara’ya 1 Nisan 1920’de ulaştı. Yunus Nadi’nin ifadesiyle “4 veya 5 Nisan akşamı” Mustafa Kemal Paşa'nın karargâhıZiraat Mektebinde (şimdi Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) yemekten sonra Anadolu Ajansı’nın kurulması gündeme getirildi.

Anadolu Ajansı'nın kurulması gündeme getiriliyor

Yunus Nadi o tarihi geceyi şöyle aktarıyor:
“...Sonra Halide Edib hanımla Akhisar istasyonunda karar verdiğimiz Anadolu Ajansı'ndan bahsedildi. Eğer Paşa da muvafık görürse yarından tezi yok hemen işe başlanabilirdi. Paşa fikri çok güzel buldu. Ancak Paşa memleket muhitine telgrafla verilmek üzere yazılacak olan haber ve yazıların ilk günlerdeki eşkalini bir kere kendisi görmek istiyordu. Takip olunan siyaset ve zihniyete muhalif bir şey olmasın diye.
"İlk günleri diyordu bu yazılarda gerek fikir gerek tarzı tahrir itibarile belki bazı tashihat yapılmak lazım gelebilir. Fakat üç beş gün geçtikten sonra zaten siz takip olunan siyaseti kavramış olacağınızdan artık belki buna da hacet kalmadan iş kendi kendine yürür gider.
"Ajans bahsinde kararımız şu oldu: İlk günü Paşa Anadolu Ajansını bütün memlekete takdim edecekti. Yani şu ve şu maksatlarla Ankara’da bir Anadolu Ajansı teşkil edildi. Memleketin her tarafını şu müşkül anında cereyan eden ahvalden haberdar edecektir. Bu ajans tebligatını şu ve şu suretlerde mümkünse ve mümkün olduğu kadar memleketin en ücra köşesine kadar yayacaksınız diyecekti. Halide Edib hanımla ben de neşri o günlerin işine yarayacak resmi gayri resmi yerli ve yabancı haberleri toplayarak günde en az iki servis yapmak üzere telgrafhaneye verecektik.”

Halide Edip’in Anıları:
Mustafa Kemal’in gönderdiği araba “güçlükle sırtın tepesine doğru tırmanarak” karargah olarak kullanılan “Ziraat Mektebi”ne doğru yol alırken; Halide Edip “İşte bu yer yeni bir hükümeti ve yeni Cumhuriyeti yaratacak binaydı” diye geçirir içinden. Sedire karşılıklı oturdukları Mustafa Kemal Paşa Halide Edip’e yoldaki izlenimlerini sorar:
“Ben gerek yoldaki gerek o sabah kadınlarla konuşmamızı hatırlayarak hemen Yunus Nadi Bey’le yolda konuştuğumuz ajans meselesini açtım. Ne harici dünya ne memleketin içi milli hareketin manasını anlamışlardı. Çünkü bu hususta haber alamıyorlardı. Bunu Yunus Nadi Bey’le Anadolu Ajansı olarak başlamayı konuştuğumuzu anlattım. Teklifimiz bu ajans haberlerini telgrafhanesi olan her yere göndermek ve olmayan yerlere de camilere ilan halinde yapıştırmaktı. Bundan başka da dünya efkarını anlamak için İngilizce ve Fransızca gazetelerin en mühimlerini zamanında getirtmekti. Bu gazetelerin başında Manschester Guardian Times ve Lloyd George’un fikrini yayımlayan Dail Chronicle vardı.
"Bu noktalar üzerinde anlaştıktan sonra (Yunus Nadi Bey’in orada hemen çıkarmaya hazırlandığı Hakimiyet-i Milliye gazetesine de yardım etmek istediğini Mustafa Kemal Paşa söyledi. Ben bir yazı makinesi lazım olduğunu söylediğim zaman bunu Osmanlı Bankası’ndan temin edeceğini vaat etti.”
1 5 1
2013-10-07T15:38:49+03:00
Anadolu Ajansı, Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar'ın fikir öncülüğünde, 6 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce, Ankara'da kurulmuştur. Ajans Meclis'in çıkardığı ilk yasaları duyurur.
Ajansın ilk bürosu Milli Mücadele'nin ilk karargahı olan Ziraat Mektebi binasında ayrılan bir bölüm olmuştur. Halide Edip Adıvar'a ayrılan ve büyük sofaya açılan dar ve uzun odalardan birisi ajansın bir nevi bürosu haline gelir. Odada büyük bir yazıhane, dosya raflar, sandalye ile birlikte 2 masa ve bir de eski yazı makinesi bulunmaktadır. Burada Edivar İngilizce gazetelerin siyasete kaçan kısımlarını tercüme etmekte, Mustafa Kemal Paşa'nın katibi Hayati Beyin getirdiği telgraflar arasında, Anadolu Ajansı veya Hakimiyeti Milliye gazetesi için lazım olan parçaları kesmekte ve Mustafa Kemal Paşa'nın diğer muhaberatına ait yazıları hazırlamaktaydı.Günün zor şartları altında kurulan Anadolu Ajansı, ilk haberlerini servis etmeye 12 Nisan 1920 tarihinde başlar. Hem yurt içinden hem de yurt dışından haberlerin yer aldığı ilk bülten şu şekildedir:Devlet Merkezimizin düşman işgali altına geçmesi üzerine Anadolu ve Rumeli'nin Müdafaa-i Hukuk azim ve kararlılığı içinde yiğitçe harekete geçtiği şu sıralarda din ve vatan kardeşlerimizin en doğru haber ve bilgiler alabilmelerini sağlamak için kurulan Anadolu Ajansı bugünden itibaren göreve başlıyor. Bugün alınan haber ve bilgilerin oralarda da mümkün olduğu kadar fazla kimse tarafından okunup bilinmesi gereğini arz ve açıklamaya yer yoktur. Bu amaçla oralarda dahi özel örgütler meydana getirerek her gün vereceğimiz bilgilerin telgrafhane kapılarında siyah levhalar üzerine yazılması ve yeterli araç olan yerlerde basılması, yayınlanması ve dağıtılması, nahiyelere ve hatta köylere kadar gönderilmesi hususlarının yerine getirilmesini hepinizin vatan ve millet sevgisinden ve yardımlarından rica ederiz. Bu başlangıçtan sonra, bugünkü son bilgiler aşağıdadır...Ajansın kuruluşu resmi bildirgelerle tüm yurda duyurulmaya çalışılmıştır.Ajans, 1 Mart 1925 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi ile özerk statüye geçmiştir.18 Kasım 2012'de Ajans'ın Arapça Haberler Koordinatörlüğü'nün, Kahire merkezli Arapça Haberler Bölge Müdürlüğü açıldı. Müdürlük Tahrir Meydanı yakınlarındadır.[3]22 Ocak 2013'te, ajansın Beyrut şubesi açılmıştır. Şube merkezi Kahire'deki Ortadoğu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çalışacaktır. Şubenin açılışında "Arap Uyanışı" başlıklı fotoğraf sergisi düzenlenmiştir[4].30 Mayıs 2013'te, Mavi Marmara saldırısının 3. yıldönümünde, ajansın Gazze şubesi resmi olarak açılmıştır. 180 metrekarelik ofisi olan ve 6 muhabir çalışan şube 15 Nisan 2012'ten beri faaliyette idi[5].Anadolu Ajansı, ürettiği haber metinleri, analizleri, fotoğraf, grafik, ses ve video ürünlerinden oluşan ürünlerini, medya kuruluşları, gazeteler, online platformlar, web siteleri, televizyon kanalları, radyo istasyonları, kamu ve özel kuruluşlara sunmaktadır.Anadolu Ajansı bugün, Türkçe, İngilizce, Boşnakça, Arapça ve Rusça olmak üzere 5 dilde yayın yapmaktadır. Ayrıca, Rusya'daki ITAR-TASS, Japonya KYODO ve Arnavutluk ATA haber ajanslarıyla yeni anlaşmalara imza atmıştır.
1 5 1