BİLENE 25+ PUAN ALACAK FAKAT SAÇMA CEVAP VERENLER ŞİKAYET EDİLECEKTİR!

Hayvan hücresinin Organelleri ve Bu Organellerin Görevleri?
Bitki hücresinin Organelleri ve Bu Organellerin Görevleri?════╗
║25+ Puan/En iyi Seçilme/*3 Teşekkür*
═══════════════════════

NOT 1 : CEVAPLAR ARASINDA BENİM YAPTIĞIM GİBİ ÇİZGİ OLURSA İYİ OLUR
NOT 2 : SAÇMA VB. CEVAP VEREN KİŞİLERİ ŞİKAYET ETME* HAKKIM OLDUĞUMU UNUTMAYIN...

2

Cevaplar

2012-09-26T17:54:57+03:00

hayvan hücresi: koful,sitoplazma,mitokondri,hücre zarı 

 

 

 

sitoplazma:içerisinde canlının beslenme,boşaltım solunum gibi yaşamsal olayların gerçekleştiği yapılar bulunur

 

 

hücre zarı:hücreyi sarar.hücreye madde giriş çıkışını kontrol eder

1 2 1
En İyi Cevap!
2012-09-26T18:01:13+03:00

1-HÜCRE ZARI

Hücrenin madde alış verişini düzenleyen seçici geçirgen özelliğe sahip canlı yapıdır.
Hücre zarı, lipid denizinde yüzen proteinden ve glikoproteinlerden yapılmış, almaç denilen özel bölgelerle dışarıya açılan mozayik zar modelinden oluşmuştur.
Hücre zarının yapısını oluşturan protein, lipid ve glikoprotein dağılımı ve sayısı farklı olduğundan her hücre için, hücre zarı karestiristik özellik gösterir.Bu moleküller zar yüzeyinin türlere hatta hücre gruplarına ilişkin özgüllüğünü sağlar.
hücrelerin birbirini tanıması, hücre içine alınacak maddenin seçimi, bazı hormonlara cevap vermesi zar yapısındaki glikoproteinler yardımı ile olur.
hücre yüzeyinde ince bir film halinde bulunan glikoproteinler hücreye antijen (yabancı madda) özelliği verirler.
hüccre madde alıp verirken arada hücreyi çevreleyen zar vardır.Hücre zarının yapısıda dikkate alındığında geçiş üstünlüğü düşünülmelidir.
-küçük moleküller büyük moleküllerden daha hızlı hücreye girer ve çıkarlar.
-Nötr maddeler iyonlardan daha hızlı hücreye girer ve çıkarlar.
-Yağı eritenler eritmeyenlere göre daha hızlı girer ve çıkarlar.
-Yağda eriyenler (A,D,E,K vitaminleri) erimeyenlere göre daha hızlı hücreye girer ve çıkarlar.

2-SİTOPLAZMA
Tüm hücrelerde içinde organelleri bulunduran yarı sıvımsı (plazma) bir yapıdır.Organik ve inorganik bileşiklerden meydana gelir. Canlı bir hücrenin sitoplazmasının büyük bir kısmı su (%60-90)meydana getirir.Stoplazma bütün hayatsal olayların geçtiği yerdir.

STOPLAZMİK ORGANELLERa)Ribozom:
Tüm hücrelerde bulunma zorunluluğu olan bir organeldir.Hücreye giren aminoasitleri ilgili genlerden (DNA) aldığı şifreye göre dizerek protein sentezi yapar.Protein sentezinin fazla olduğu hücrelerde sayıları fazladır.Yapısında RNA ve protein bulunur.
Hücreden izole edilmiş ribozomlar,hücre dışında mRNA,uygun aminoasitler,gerekli enerji ve tRNAlar bulunduğu zaman protein sentezleyebilir.
b)Endoplazmik Retikulum:
-Hücre zarı ile arasında genelde büyük molekül maddeleri (protein gibi) taşır.
-Çekirdeğin etrafını sararak çekirdek zarının oluşumunu sağlar.
-Bazı hücrelerde ribozomları üzerinde taşıma (granüllü E.R) görevlerini üstlenmiştir.Ribozom taşımayanlara granülsüz E.R denir.
c)Golgi Cisimciği:
Ergin sperm ve kan hücreleri hariç diğer ökaryotik hücrelerde bulunur.Bazı maddelerin etrafını bir kese ile çevreleyerek sitoplazmada gerekli bölgelere gönderilmesini sağlayan yassı keseciktir.Yağ sentezi, lizozom ve koful oluşumunda görevlidir.
Bitkilerde selüloz yapımında görevlidir.Özellikle salgı yapan hücrelerde (ipek böceğinin ipek salgı bezleri gibi) daha fazla bulunur.
İşaretlenmiş glikoz ile yapılan deneylerde proteinlere şeker ve lipit eklenmesinin de golgi tarafından gerçekleştirildiği görülmüştür.
Örn:glikoprotein ve glikolipit
d)Mitokondri:
Bakteri, algler gibi prokaryot hücreler ve memelilerin alyuvarlarında bulunmaz. Hücrede oksijenli solunumun yapıldığı ve ve çok miktarda enerjinin üretildiği merkezlerdir.(oksidatif fosforilasyon) Çift zarlıdır.
Kendine ait DNA, RNA ve ribozomları vardır.Kendine eşleyebilir ancak çoğalması hücrenin kontrolündedir. 
Enerji ihtiyacı artan hücrelerde mitokondri sayısıda bölünerek artar.(Kas, karaciğer, sperm gibi)
e)Lizozomlar:
Hücre içinde bir sindirim sistemi oluşturur.İçinde protein, karbonhidrat ve yağ gibi büyük molekülleri parçalayan sindirim enzimleri bulunur.
Alyuvaklar hariç tüm hayvansal hücrelerde özellikle vücudun savunmasından sorumlu olan akyuvarlarda ve makrofajlarda, bol miktarda görülmüştür.Bitki hücrelerinde, mantarlarda ve mayalarda lizozom benzeri yapılar vardır.
Lizozomların hepsi birden... 

KUSURA BAKMA DAHA FAZLASINI BULAMADIM. :)) YETERLİ OLUR İNŞALLAH :)

 

2 5 2