Cevaplar

2012-11-07T20:36:35+02:00

I. Kişinin dokunulmazlığı maddî ve manevî varlığı 
MADDE 17. – Herkes yaşama maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 

Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz. 

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz. 

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-07T20:36:47+02:00

insanın maddi ve manevi varlığının, vücut tamlığının korunması anlamına gelir. yaşam hakkı,yargsısız infazlarfaili meçhul cinayetler, işkence ve onur kırıcı davranışlar gibi konuları bünyesinde barındırır.

2 3 2