Cevaplar

2012-11-07T20:43:09+02:00

Denemenin özellikleri:

*Deneme de her şey, yazarın kişisel duygu ve düşüncelerinden hareketle yazılır.

*Denemenin konu bakımından sınırsızdır. Hemen hemen her konuda deneme yazılabilir.

*Denemenin diğer türlerden en önemli farklılıklarından biri de dil ve söyleyiş özellikleridir.

*Denemede açık, duru ve akıcı bir anlatım vardır.

*Denemelerde kullanılan dil işlevleri genellikle göndergesel ve heyecana bağlı işlevlerdir.

*Deneme yazarı içten bir üslupla kendi kendine konuşuyormuş gibi yazar.

 

Serbest bir konuda düşündürücü, öğretici, yazarın içtenliğine sahip inandırıcılığı olan metin türüne deneme denir. Deneme de yazarın samimi bir hava da kendi kendine konuşuyormuş havası vardır. Deneme yazılması zor bir türdür. Çünkü üslubu bakımından birçok türe yaklaşır. Deneme makale, fıkra ve sohbet ile benzerlikler taşır. Bu türleri birbirinden ayıran ince ayrıntılar vardır.

1 3 1
2012-11-07T20:43:10+02:00

Deneme yazmak için birkaç öneri
İyi bir deneme yazmanın yollarından biri, belli bir konudaki düşünceleri önce bir kâğıda gelişigüzel not etmektir.Bundan sonra not edilen düşünceleri, anlaşılmalarını kolaylaştıracak bir düzene sokmak gerekir. Dene­me yazan, her zaman okurun ilgisini çekecek ve denemenin sonuna kadar okunmasını sağ­layacak nitelikte, ilginç bir giriş cümlesi bul­maya çalışır. Denemenin sonu da aynı ölçüde önemlidir, çünkü burada da okur, yazarla birlikte çıktığı düşünsel yolculuğun işe yarar bir deneyim olduğunu görmeli, yazı onu düş kırıklığına uğratmamalıdır. Denemenizi ya­zarken, girişin ve sonun nasıl olması gerekti­ğini iyice düşünün ve bu bölümlerin elinizden geldiğince ilginç olmasına çalışın.
Bir deneme için her zaman, okurun ilgisini çekecek ve denemeyi sonuna kadar okunmasını sağlayacak bir giriş cümlesi çok önemlidir. Deneme, aynı ölçüde dikkat çekici bir biçimde de bitirilmelidir. Denemeyi okurken yazarla birlikte düşünsel yolculuğa çıkan okurun sonunda düş kırıklığına uğramaması, deneme yazarı açısından dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
Öte yandan, düşüncelerin paragraflara göre düzenlemesi gerekir. Öne sürülen her yeni düşünce için ayrı bir paragraf kullanılmalı ve her paragrafta bir ana düşünce işlenmelidir. Birçok deneme üç ya da daha fazla paragraftan oluşur. Denemeyi paragraflara bölmek, düşüncelerin başı sonu belli olmayan, birbirinin içine geçmiş bir biçimde anlatılmasını önler, söylemek istedi­ğinizi kolay ve açık bir biçimde ortaya koyma­nızı sağlar.

 


1 3 1