Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-07T20:48:07+02:00

1)İklim
2)Bitki örtüsü
3)Ana kayanın Özelliği
4)Yer şekilleri
5)Süre

 

bunlar toprak oluşumu için gereklidir ve bunlar olduğu sürece oluşur

0
2012-11-07T21:58:05+02:00

kayaların fiziksel ve kimyasal yolla çözülmleri sonucunda oluşan materyallerin içine su, hava, canlı ve cansız arıkların karışmasıyla oluşan yapıya toprak denr. Oluşumunu tamamlamış bir toprak örtüsünde yukarıdan aşağıya farklı katmanlar vardır. Toprak oluşumnda çeşitli faktörlerin etkileri vardır. Bunlar:

a)iklim

b)bitki örtüsü

c)ana kayanın özelliği

d)yer şekilleri

e)süre

Gibi faktörler etkilidir. Bunlar içinde en önemli faktör iklimdir. ßitki örtüsü toprağın verimlilğni ve devamlılığnı sağlar. Kayanın ufalanmaya karşı direnci ve yapısı önemlidir. eğimli arazilerde toprak oluşsa bile aşağıya kayar. Ayrıca toğrağın oluşması için belli bir süreye ihtiyaç vardır.

0