2. Numan İbn-i Beşir (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Allah’ın çizdiği sınırları aşmayarak onları koruyanlarla yasaklarını hiçe sayarak hududu çiğneyenlerin durumu aynen şöyledir: Bir gemideki yerlerini almak üzere bir toplum aralarında kur’a çektiler. Bunlardan bir kısmı geminin alt katına bir kısmı da üst katına yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar hissemize düşen alt kattan bir delik açsak da üst katımızda oturanlara su almak için eziyet etmemiş olsak, dediler.

Eğer üstte oturanlar bu isteklerini yerine getirmek için alttakileri serbest bırakırlarsa hepsi birlikte batar helak olurlar. Eğer buna mani olurlarsa hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar.” (Buhari, Şirket 6) sözünde bahsettiği konu nedir?

1

Cevaplar

2016-06-20T17:09:29+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Kimi zaman insanlar rahatsız etmemek için yaptıkları işler epeyce bir felakete sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle  insanlar bazen ufakta olsa tatlı bir rahatsızlık olarak görmelidir bazılarının kusurlarını...

Mesela islam'a girmek isteyen genç düşünelim onun dedikleri bizi rahatsız  edebilir.Ama o soruları sormaması daha büyük bir kayıptır.

Başarılar Dilerim.

RabbeGidenYolcu...
2 5 2