Cevaplar

2016-06-26T06:45:35+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Meleklere iman imanın şartlarındandır. Melekler görünmez varlıklardır ve onların cinsi yoktur. onların cinsinin kız olduğunu söylemek Allah'a şirk koşmak demektir. Çünkü; onların cinsleri yoktur. Bu belirtilmiştir. Annelerimizin adının Melek olmasının nedeni ise melek gibi iyi olması babında kullanılmıştır. onun dışında asla ve asla kız diyemezseniz meleklere. Onların özgür iradeleri yoktur. Bu nedenle bir insan Allah'a kendi hür iradesi ile inanmışsa meleklerden bile daha üst seviyeye çıkar. Lakin inanmazsa meleklerden daha alt seviyeye de olur. Melekler maddelerden Allah izin verdikçe geçebilir. Aynı zamanda onlar  Allah izin verirse insan kılığına girebilirler.Melekler yemezler ve içmezler. Onlar nurdan yaratılmış varlıklardır. Dört büyük melek vardır ki bunlar; Cebrail, Azrail,Mikail ve israfil'dir.Bunların baş harfleri CAMİ'yi oluşturur. Cebrail; vahiy meleğidir,Azrail, ölüm meleğidir ( herkesin canını aldıktan sonra kendi canını da alacaktır.),Mikail; Tabiat olaylarını düzenlemekte görevli olan melektir, İsrafil ise kıyamet kopacağı vakit sur'a üflemekle görevli olan melektir.Münker- Nekir var bunlar sorgu melekleri, Hafaza melekleri var bunlar Allah'ın izni ile bizleri korur.
Rıdvan meleği var; cennetteki meleklerin başıdır.Zebani; Cehennemdeki görevli meleklerdir. Kiramen katibin ise sağımızda ve solumuzda bulunan meleklere verilen addır. Ama şöyle bir şey var ki; birinin adı kiramen diğerinin adı katibin değil. ikisinin de birden kiramen katibindir. Sanırım bu kadar yeterlidir. :)

-----------

Cin suresi vardır. Cinde şeytan gibi ateşten yaratılmıştır.
Allah kuranda der ki; " Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." Cinlerde Allah'a itaat etmek zorundadırlar. insanlar gibi ;iyileri de var kötüleri de...Aynı zamanda şöyle bir şey var onlarda melekler gibi görünmezler.
--------
şeytan; Hz. Adem a.s karşı böbürlendiği için secde etmemiştir. "Ben ateşten yaratıldım, o topraktan. Ateş, topraktan daha üstündür." diyerek kendi üstünlüğü öne sürmüştür. Diğer melekler secde ederken şeytan böbürlenmiş bu yüzden Cennetten kovulmuştur.
Daha sonra Hz. Adem a.s ile Hz. Havva annemize bir ağaç meyvesi yasakmış. şeytan cennetten kovulduğu için onları kandıramıyormuş bu nedenle yılana teklifte bulunmuş, lakin yılan o kadar güzel bir hayvan ki insan bakmaya doyamazmış.Onun ağzından cennette girmiş. Ve Hz. Adem a.s ile Hz. Havva annemize o yasak ağaçtan meyveyi yedirmiş. Sonra bunların birbirlerine avret yerleri gözükmüş.
Bu nedenle Allah Hz.Adem a.s ve Hz. Havva annemizi dünyaya göndermiştir. Yılan ise şeytana yardım ettiği için dünyadaki en çirkin hayvandır. Sürünüyor yerde değil mi? insanlar tiskiniyor ondan... 
Her neyse sonuçta yine Allah yarattı. işte böyle. Çoğusu bilmez bunları ben baya sohbet dinlediğim için, çok da dini kitap okuduğum için bilirim. 40 sene boyuna af dilemiş Allah'tan. ondan sonra Allah kabul etmiş. Allah tövbesini kabul edince, Hz. Adem a.s ile Hz. Havva annemiz birbirlerini kırk sene sonra görmüşler...işte ..Şeytan evvelden görünen varlıkmış, daha sonra görünmez olmuş. Vesveseci pis şeytan! Allah'ın lanetlediği varlık.Allah'ın Laneti onun üzerine olsun... Amin.


Vallahi kendim yazdım.Beni bilen biliyor zaten :)

Başarılar Dilerim...
RabbeGidenYocu...
7 5 7