Cevaplar

2016-06-23T09:03:38+03:00

Kuranıkerim'e göre insan topraktan, cinler ise ateşten yaratılmıştır. Cinler insanlardan daha önce yaratılmışlardır. Bu konuda şöyle buyurulur:
''And olsun ki insan, balçıktan işlenebilen kara topraktan yarattık. Cinleri de daha önce, alevli ateşten yarattık. '' Cinlerin bir kısmı Allah'a inanır, bir kısmı ise inanmaz. inanmayanların sayısı daha fazladır. Kuran'ın bildirdiğine göre bir kısım cinler, Kuran'ı dinlemişler ve beğenerek Müslüman olmuşlardır. Kuran’da "cin suresi'' adıyla bir sure vardır.
Cinler de insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar, erkeklik ve dişilikleri vardır. Doğar, büyür ve ölürler. Cinlerin ömürleri 
Şeytan da cinler gibi ateşten yaratılmıştır. Uzun süre Allah'a ibadet etmiş ve melekler arasında yer almıştır.

Yüce Allah Hz. Adem'i yaratınca meleklerden ona secde etmelerini istemiştir. Bütün melekler Allah'ın buyruğuna uygun olarak Hz. Adem'e secde etmişlerdir.
Şeytan ise 11. ..Beni ateşten onu çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm. ,, 1 diyerek Hz. Adem'e secde etmemiştir.
Bunun üzerine Allah: ''Öyleyse defol oradan, sen artık kovulmuş birisin...'' buyurarak şeytanı uzaklaştırmıştır. Şeytan, Allah'tan, insanların dirilecekleri güne kadar yaşama izni istemiş, bu da kendisine verilmiştir. Bundan sonra şeytan, insanları Allah'a giden yoldan uzaklaştırıp sapıtacağını söyleyerek Allah'ın katından ayrılmıştır.
Şeytanın yaptığı işleri şu şekilde sıralayabiliriz: .Şeytan, Allah'a karşı çıkan ilk varlıktır. Bu sebepten de Allah tarafından lanetlenmiştir. Hz. Adem ile eşinin ilk defa hata yapmalarına sebep olmuştur.
.Şeytan insanlar arasına düşmanlık ve kin tohumları atar. Bunu yaparken araç olarak içki ve kumar gibi çeşitli kötülükleri kullanır.
.insanlara yaptıkları işleri güzel gösterir ve onları doğru yoldan yüz çevirtir. insanların arasını açar, insanlara gurur ve kibir aşılar.
.insanların hatalarını süsler ve günah işlemelerini kolaylaştırır. insanları gizli işler ve hileler peşinde koşturur.

.insana Allah'ı anmayı unutturur; insanı Allah'ı inkara zorlar, her türlü kötülüğü insana emreder .insanlarınkine göre daha uzundur bu cinin açıklamasını şeytan ise 

0