Cevaplar

2012-11-07T21:15:34+02:00
Ruh sağlığı, kişinin kendisi ve diğer insanlarla uyum ve denge içinde olmasıdır. Bu uyum kati kurallara bağlı olmayıp değişkenlik ve belli ölçülerde esneklik taşır. Hemen akla ruh sağlığı yerinde olan bir kişi ne gibi özellikler taşır sorusu gelir. Kişinin kendi kendisi ile uyumlu olması, nedeni belli olmayan ve uzun süren kuruntu, kaygı korku ve kuşkulardan uzak olması. Kişi yakin ve uzak çevre ile sağlıklı bir ilişki ve iletişim kurabilmelidir. Kişi yakin ve uzak çevre ilişkileri dışında saygı duymalı, sevebilmeli bunun karşılığında saygı duyulan sevilen bir kişi olabilmelidir. Kendine güvenmeli, yetenekleri, özellikleri, gruba göre artı ve eksileri ile kendini değerlendirebilmeli ve kabul etmelidir. Toplumda bir yeri olmalı, iş yapmalı, başarmalı ve başarıları ile mutlu olmalı, daha iyiye ulaşmak için çaba göstermelidir. Gelecek için gerçekçi planları olmalı, bunlara ulaşma çabası içinde olmalı eğer bu amaçlara ulaşamazsa yerine geçebilecek yeni planlar yapabilmelidir. Karşılaştığı engeller karşısında yılmamalı, bunlarla bas etme gücü olmalıdır. Bağımsız karar verme ve uygulama yetisi olmalıdır. İçine bulunduğu toplum ile uyum içinde olan inanç ve değer yargılarına sahip olmalıdır. Kişi her şeyi zamanında yapma becerisine sahip olmalı, Eğlenme, dinlenme sosyal aktivitelere katılma, kendini geliştirme için zaman ayırabilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

Ruh sağlığı bozulduğunda depresyona gireriz.

0
2012-11-07T21:33:26+02:00

kendini kötü hissedersin

0