4. Aşağıdaki ifadelerden önerme olanları belirleyiniz.
a. “95, 2 ye tam bölünür.”
b. “Sen o kadar meşhur muydun?”
c. “Negatif sayıların çift kuvvetleri negatiftir.”
ç. “Gece çok soğuk muydu?”
d. “Masa yüzeyi düzlem belirtir.”

5. Doğruluk değeri 1 ve 0 olan birer önerme yazınız.

6. Önerme olmayan bir cümle yazınız.

7. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerini belirleyip bu önermelere denk olan birer önerme yazınız.
p: “ Kare 5 kenarlıdır.”
q: “ İstanbul başkent olmuş bir şehirdir. ”

8. Aşağıdaki önermelerin değillerini yazınız.
a. “ Yaz ayları kış aylarından sıcak geçer. ”
b. “ 5 = 7 – 2 dir.”
c. “ –7 asal sayıdır.”
ç. “ Tek sayılar asal sayıdır. ”

9. p, p
ı
, (p
ı
)
ı
önermelerini doğruluk tablosunda gösteriniz.

10. r, s, p, k önermelerinin doğruluk değeri için kaç değişik durum vardır?

11. “Su renksizdir.” önermesi “Su beyazdır.” önermesinin değili olabilir mi? Açıklayınız.

12. Aşağıdaki önermelerden hangileri denktir?
p: “Doğruluk değerleri aynı olan önermeler denk önermelerdir.”
p: “Hatay’ın Akdeniz’e kıyısı vardır.”
r: “1 asal bir sayıdır.”
s: “Yanlış önermenin doğruluk değeri 0 dır.”
t: “Bir saat 10 000 saniyedir.”
v: “Su bir elementtir.”

13. Birbirine denk olmayan iki önerme yazınız.

1

Cevaplar

2012-09-26T18:21:24+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

4. a)+

    b)-

    c)+

    ç)-

   d)+

 

5. Türkiyenin başkenti ankaradır 1

     Gündüz sıcakmıydı ? 0

6. Yarın ne giysem

7.p:0  İspanya ülke değildir

   q:1  Almanya Avrupa Birliğindedir.

8. Yaz ayları kış aylarından seıcak geçer

    7-2 eişt değildir 5

    -7 asal sayı değildir.

    Tek sayılar asal sayı değildir

9.

10. 2^4=16

11. evet çünkü beyaz renktri

12. p=q=s=v

     r=t

13. Ankaranın ilçelerinden biri yeni mahalledir.

     2+2=4

   

   

2 5 2