21 - Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir?

A- Türkçede bağlaç olan “de” ayrı yazılır.

B- Ay, Dünya gezegeninin uydusudur.

C- Benim eğlenceli dünyama dokunmayın.

D- Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.Cevap??? (abuk subuk cevaplar yazmayın şikayet ederim)

1

Cevaplar

2012-11-07T21:27:11+02:00

Terim Anlam
Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır. 

Örnek: "Ekvator" kelimesi tek bir anlama gelir ve tek bir nesneyi karşılar.
Örnek: kök, mısra, muson.

C)DÜNYAMA DOKUNMAYIN

1 5 1