Cevaplar

2012-11-07T22:12:34+02:00

Payı paydasından büyük veya payı paydasına eşit olan kesirlere
bileşik kesir denir.ileşik kesirleri sayı doğrusunda gösterirken kesir içinde kaç tane bütün var ise bütünleri paydadaki sayı kadar böleriz ve üstteki (pay) sayı kadar sayarak o noktayı gösteririz. 
Örneğin: 8/5 kesrini sayı doğrusunda gösteriniz.
Cevap : 


Bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere çevirirken pay paydaya bölünür. Bölme işleminde bölümdeki sayı tam kısmı, kalan payı ve bölen ise paydayı gösterir.

Örnek: 

 
0
2012-11-07T22:16:41+02:00

Bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere çevirirken pay paydaya bölünür. Bölme işleminde bölümdeki sayı tam kısmı, kalan payı ve bölen ise paydayı gösterir


bunlarıda çöz anlarsın


.Örnek Sorular:
Dörtte üç,yedide üç,ikide üç,beşte üç kesirlerini büyükten küçüğe sıralayınız.
On ikide altı,beşte altı,üçte altı,beşte altı kesirlerini büyükten küçüğe sıralayınız.
Sekizde dört,ikide dört,yedide dört,üçte dört kesirlerini büyükten küçüğe sıralayınız.
Altıda yedi,sekizde yedi,beşte yedi,ikide yedi kesirlerini büyükten küçüğe sıralayınız

0