Levhaların hareketleri kaç şekildedir Sonuçlarını acıklayınız Levha tektongii acolşayınız Fiziksel ayrışma birer cümleyle acıklayın görüldügü iklimleri yazın Kayaçların olusumlarına göre gruplandırarak her gruba birer örnek veriniz Kayaçlar oluşum gelişim özelliklerinden bahsedin Yer altı suları kaynak. bir tanesini oluşumunu yazın şekil çizin bu kadar

1

Cevaplar

2012-11-08T00:20:45+02:00

• İç çekirdek: çok yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle kristal halde bulunan 1.370 km kalınlıkta 
• Dış çekirdek: Demir, nikel gibi ağır metallerin erimiş halde bulunduğu, 2.000 km kalınlıktaki dış çekirdek
• Manto: Magma adı verilen kızgın akıcı maddeden oluşan 2,900 km kalınlıktaki tabaka
• Yer kabuğu: 6–35 km kalınlıktaki Dünyanın kabuğu

1 5 1