Cevaplar

2012-11-07T22:43:23+02:00

I know the answer.
(Cevabı biliyorum.)

Ali loves Ayşe.
(Ali Ayşe'yi seviyor.)

The bread feels fresh.
(Ekmek taze -gibi- görünüyor.)

We often go to the theatre.
(Tiyatroya sık sık gidiyoruz.)

Climbers usually carry ropes.
(Dağcılar genellikle -yanlanndar ip taşırlar.)

My father leaves home at 7 every morning.
(Babam her sabah evden saat yedide ayrılır.)

Cows never eat meat.
(İnekler asla et yemezler.)

An elephant drinks a lot of water.
(Bir fil çok su içer.)

He always studies carefully.
(O her zaman dikkatli çalışır.)

1 5 1
2012-11-07T22:47:36+02:00

she is very hungry

he works a lot

ıts very enjoyable

ıts very easy

she is a litte mad

0