Cevaplar

2012-11-08T00:02:31+02:00

-I.Bilimsel yöntem kullanılmadığından felsefede, hiçbir sorun kesin çözüme kavuşmamaktadır. 

II. Sonraki felsefeciler, hiçbir minnet duygusu taşımadıkları için sürekli olarak önceki felsefecieleri eleştirmişlerdir. 

III. Felsefe tekil varlıklarla değil, varlığın tümüyle ilgili soruları ele alır. Ancak belli bir yer ve zamandaki varlıkların bilgisinde ilerleme sağlanabilir. 

IV. Felsefecilerin olaylara kişisel yaklaşımları hem felsefe hem de bilime zarar vermektedir. 

Felsefi bilginin birikmesi fakat ilerlememesi, yukarıdaki görüşlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? 

2 5 2