Cevaplar

2012-11-08T10:31:23+02:00

sınıftaki ve okuldaki sorumluluklarımız
1.)Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstereceğim.
2.)Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanacağım.
3.)Arkadaşlarımın ve okulun eşyalarına zarar vermeyeceğim;verdiğim takdirde bu zararın bedelini karşılayacağım.
4.)Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım.
5.)Okul kurallarına uyacağım.
6.) Okul yönetimine ( fikir,eleştiri,öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunacağım.
7.) Arkadaşlarıma,öğretmenlerime ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranacağım.
8.) Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağım.

1 3 1
2012-11-08T10:39:55+02:00
Kütüphane Kuralları

•  İKÜ öğretim elemanları, personeli ve öğrencileri ile diğer üniversite mensupları ve dışarıdan gelen tüm araştırmacılar İKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Yönergesinde belirlenen esaslar çerçevesinde kütüphaneden yararlanabilirler

•  Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilmesine izin verilmez.

•  Kütüphanede ve eklentilerinde  tütün ve tütün mamulleri içenler hakkında yasal işlem yapılır.

•  Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Daire Başkanlığı sorumlu tutulamaz.

•  Yayınlar elektronik güvenlik sistemi ile korunur. Hiçbir yayın kütüphane dışına izinsiz çıkarılamaz. Böyle bir durumda çıkaranlar hakkında yasal işlem yapılır.

•  Kütüphane kullanıcıları personele ait araçları izinsiz kullanamaz ve elektronik araç gereçlerin yerlerini değiştiremez.

1 5 1