Cevaplar

2012-11-08T12:23:46+02:00

 

İnsanların, doğal, ekonomik, siyasî ve benzeri nedenlerle yaşadığı topluluğu zorunlu olarak terk edip başka yerlere yerleşmesi.

Kısa süreli, mevsimlik yer değiştirmeler göç değildir. Göçü öteki yer değiştirmelerden ayıran ölçü, göç edenin eski toplumsal ilişkilerini değiştirmesi, yeni yerleştiği yerde yeni ilişkiler kurmasıdır. Göç edenin, bundan sonraki yaşamını sürdürmek için seçtiği yer, ülke içindeyse “iç göç”, ülke dışındaysa “dış göç” denir.

 
1 5 1
2012-11-08T13:20:35+02:00

Komşu ülkeler arasında ya da aynı ülke içinde, belli aylarda işgücüne çok gereksinim duyulan yörelere (büyük tarımsal işletmelerin yoğunluk kazandığı yerlere, işleyim özeklerine) akan nüfus.

2 3 2