Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-08T14:08:30+02:00

sözlükten bakk bulursun(kitabın arkasında sosyal sözlüğü var)

1 1 1
En İyi Cevap!
2012-11-08T14:09:16+02:00

 süreç Içinde ürettigi ve kuşaktan kuşağa aktardığı HER TÜRLÜ Maddi ve Manevi özelliklerin bütününe Kültür
Kültür, Bir toplumun kimliğini oluşturur, ONU DİĞER toplumlardan FARKLI Kilar. Kültür, Toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır.

Kültür, Genel olarak two öğeden oluşur:
Kültür Ögeleri:  Kültürün Temel Özellikleri 1) Kültür Toplumsaldır

Onun Nesil kendisinden Back Back nesillerden öğrendiklerini ve kültürün bütününe katkılarını BIR sonraki nesile aktarmaktadır kendisinin. Ayşe nedenle Kültür human for He toplumunun BIR mirasıdır. Yani Birey kültürü DAHA Back Back kuşakların Caba ve tecrübelerinin BIR ürünü olarak devralmaktadır 
Kültür BIR Toplumsal üründür. Cep telefonları Arası etkileşimden DOĞAR ve gelişir.

2) Kültür Öğrenilir

Ve Kültür Öğrenme Ile kazanılır nedir sosyal kalıtım Yoluyla nesilden nesile aktarılır.

3) Kültür degisebilir

Kültürün Eski nesilden nesile aktarılan antivirus BIR tevarüs olmasi onun değişmediği anlamına gelmez.Çunku tevarüs devralan antivirus Kuşak yaptığı yenilik ve değişmelerle kültürün zenginleşmesine Yardım Eder. Min.UB Kulture antivirus Bazi unsurlar eklendiği Gibi Bazi unsurlarda çıkarılır. 
Kültür durgun oldugu Kadar değişkendir. Kültür belli BIR Kisi Daha yaygın toplumca oluşturulmaz. Kültür zamanla değiştiği Gibi, gruptan gruba da farklılık gösterir. Kültürün BÜTÜN parçalarının değişme hızı ve temposu Ayni degildir. 
Kültür değişir AMA met Değişim Uyum Yoluyla gerçekleşir. Onun ne Kadar Doğal şartlar kültürü değiştirecek Kadar Güçlü Olmasa da, kültürler Zaman boyutu Içinde Doğal çevreye Uyum gösterirler.Toplumsal şartlar ve ihtiyaçlar değiştikçe geleneksel Çözüm yollarının sağladığı Doyum düzeyi de azalır ve değişir. Değişen şartlar karsisinda Ortaya Çıkan ihtiyaçları karşılayacak ve sorunları çözecek Yeni Yol ve Yöntemler Daha yaygın araclar oluşturulurKültür, antivirus ihtiyaçlar ve sorunlar karsisinda insanların geliştirdikleri Yeni Fikirler ve icatlarla değişime uğrar.

4) Kültür Aktarılır ve Süreklidir

Kültür öğrenilir, alışkanlık haline getirilir ve sonuçta nedir sosyal kalıtım Yoluyla nesilden nesile aktarılır. 
BÜTÜN hayvanlar Öğrenme yeteneğine sahiptirAncak öğrendiklerini bütünüyle yavrusuna bilinçli öğretebilen tek Canlı insandır 
Kültürün püskürtülen aktarma Aracı dil'dir. Çunku toplumda oluşturulan BÜTÜN Kültür unsurları SÖZLÜ Daha yaygın Yazılı Dille DAHA sonraki nesillere aktarılır 
Kültürden SÖZ edildiğinde Cep telefonları ÖNCELİKLE töreleri Düşünür. Çunku kültürün sürekliliğini Gelenek ve görenekler oluşturur.

5) Kültür İhtiyaç Gidericidir

Kültür çeşitli ihtiyaçları giderici BIR özelliğe sahiptirKültür insanların etek fizyolojik etek de nedir sosyal ihtiyaçlarını giderir. Kültür, insanların püskürtülen biyolojik ve nedir sosyal ihtiyaçlarını karşılıyorsa, demek ki, BÜTÜN kültürlerde Ortak kültürel unsurlar ve Kurumlar mevcutturKısaca kültürün ihtiyaçları karşılaması Bize kültürün Bazi Ortak noktalarının varlığını ispatlamaktadır. Çunku biyolojik ihtiyaçlar Hemmen Hemmen BÜTÜN insanlarda aynıdır.

6) Kültür Ögeleri Arasında Bir'in Ahenk Mevcuttur

Onun Kültür KENDİ unsurlarıyla tutarlı ve digital BIR bütünlük teşkil Eder. Yani toplumlarda Aile, Hukuk, sanat, EKONOMİK hayat, ORF, adetler, Ethics deger yargıları adeta birbirini tamamlayan BİR BÜTÜN halinde görülür.

7) Kültür Kurallar Sistemidir

Kültür, toplumca benimsenen ideal bir Kural ve davranışlardan oluşmaktadırİnsanların TOPLUM halinde yaşamalarını belirleyen Yazılı ve Yazılı Nonlinear Kurallar kültürün bütünlügünü ve devamlılığını Sağlar. Çunku Kurallar sayesinde kültürel Birikim sağlanır ve antivirus nesillere aktarılır. Cep telefonları Kurallar sayesinde Çalışır ve Kültür öğelerini oluştururlar.

8) Kültür Bütünleştiricidir

Kültürün oluşturulan BÜTÜN Ögeleri, Uyumlu ve bütünleşmiş BIR sistemi 'olusturma ÖZELLİĞİ TAŞIR Yetkileriniz. Kültürel bütünleşme sağlanmadıkça toplumda Sosyo-kültürel ve EKONOMİK alanlarda Önemli'de uçurumlar oluşur.

Kültürün İşleyişleri

- Birey davranışlarını yönlendirerek Toplumsal düzeni Sağlar 
- Topluma Kimlik kazandırır. toplumu Diger toplumlardan farkli Kilar 
- Toplumsal Dayanışma ve birliğe duygusu vegbigb. "biz bilinci"
-. Toplumsal kişiliğin oluşmasını Sağlar "sosyalleşme"

Kültürün Kazanılması

İnsanların toplumları, ülkeleri birbirinden farkli da Olsa biyolojik olarak birbirlerine benzerler, AMA İnanç, Düşünce, tutum ve Olayları algılayış Tarzi bakımından farklıdırlar. Ayşe farklılığı Ortaya çıkaran etkenlerin Basinda Içinde yetiştikleri kültürel yapıdır. bireyler, kültürü sosyalleşme süreciyle kazanırlar.

Sosyalleşme (Toplumsallaşma) (Sosyalizasyon)

Birey, icine doğduğu kültürel ortamın Özellikleri ana-babasından, yakınlarından, arkadaşlarından, okuldan, Sokaktan Sahneye VE olur ortamından öğrenir. Ömür Boyu Süren met Öğrenme ve uyma Sürecinesosyalleşme denir. Birey sosyalleşme süreciyle Içinde Yaşadığı toplumun BIR Üyesi Olur. Olayları algılayış tarzından giyimle tarzına, düşünüş tarzından Behavior biçimine Kadar onu konuda kültürden etkilenir. değil:Sosyalleşme Süreci, Ayni toplumdaki bireyleri Genel olarak birbirine benzetir. Ancak Ayni kültürel ortamda da yaşasa onun İNSANIN Yaratılış Özellikleri farkli oldugu for kişilikleri birbirinin aynısı degildir.
1 3 1