1- İslam dininde emredilen başlıca hangileridir ?

2- Yüce Allah'a niçin ibadet ederiz ?

3- Caminin görevlerinden cami ve bölümleri hakkında bilgi edininiz.

4- Hz. Peygamberimizin yaptığı dualardan ikisini hadis veya dua kitaplarından öğrenerek defterinize yazınız.

5- Salih amel kavramının anlam ve kapsamını araştırınız.

Acilll !!! Yapana Teşekkür+En iyi çözüm !!

2

Cevaplar

2012-11-08T14:24:34+02:00

İnternetten bak.

 

Salih amel:İyi davranış

 

Ayrıca ders kitabında da vardır.

 

Allah'a ibadet ederiz,çünkü o bizim yaratıcımızdır.

 

Kolay gelsin.

1 2 1
En İyi Cevap!
2012-11-08T15:35:04+02:00

1)Namaz, Oruç, Hac, Zekat, Kurban, Kur'an Okumak, Sadaka vermek vs

2)Çünkü bizleri kulluk yapmamız için yratmıştır.

3) Mihrab:
Kelime olarak “Harabe” kökünden gelir
Terimde camilerin kıbbe duvarında, yarım daire şeklinde ve öne doğru eğik olan yere mihrab denir Gene mihrab, cami harimlerinde, müslümanların namaz kılacakları kıble yönünü belirleyen, kıble duvarına açılmış, cemaatle namazlarda imamın en önde durduğu yerdir

Minber:
Arapça’da “nebera” (yüksek olmak) ukökünden gelmekte ve yüksek yer, ikemle semeri, sedye manaları ifade etmektedir Terimde, Cuma ve bayram namazı kılınan yerlerde hatiplerin hutbelerini okumak için çıktıkları basamaklı yerlere minber denmektedir Mihrabın sağ tarafında ve kıble duvarına dik olarak durur

Vaaz Kürsüsü:
Kürsü kelime olarak; sandalye, taht ve divan manasına gelmektedir Aynı zamanda, camilerde vaizlerin cemaata vaaz vermek için üzerine çıktıkları yüksekçe bir yere de kürsü denmektedir

Son Cemaat Yeri:
Cemaate yetişemeyenlerin sonradan namazlarını kılabilmeleri için ayrılmış yer

Minare:
Aslı “menare” olan bu kelime dilimize “minare” olarak geçmiştir Nur yeri (ışık yeri) manasına gelip, camilerde ezan okumak maksadıyla inşa olan yüksek yere minare denmektedir

Şadırvan:

Namazdan önce abdest almak için, genellikle avlu ortasında bulunan ve etrafında muslukların sıralandığı su haznesidir

Avlu:

Cami harimlerine bitişik, genellikle şadırvan veya revaleyi kapsayan üstü açık yerlere denir

diğerleriniğ başkasından alısın

2 5 2