Cevaplar

2012-11-08T15:10:01+02:00

Osmanlı Devleti Fatih Dönemi
1- 2. Mehmet Fati’in tahta geçtikten sonraki hedefleri nelerdi
-İstanbulu almak
-sınırları genişletmek
-ülkeyi çevreleyen denizlere hakim olmak
2-İstanbul’un fethinin nedenleri nedenleri nelerdir?
-İstanbul (Bizans’ın) Osmanlı topraklarının ortasında kalması; toprak bütünlüğünde tehlike yaratması.
-Önemli ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle ekonomik öneme sahip olması
-Bizans’ın Anadolu beyliklerini ve şehsadelerini Osmanlı’ya karşı kışkırtmaları.
-Bizans’ın Haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtması
-Hz.Muhammet’in İstanbul’u alacak komutan ve askerleri övmesi
3-İstanbul’un alımını kolaylaştırmak için alınan tedbirler nelerdir?
-Rumeli Hisarı’nın yaptırılması: Bizans’sa denizlerden gelecek yardımı önlemek için.
-Sınır Boylarına akıncı birlikler yerleştirilmesi: Bizans’a Haçlılardan gelebilecek yardımı önlemek
-Şahi adında büyük top döktürülmesi: Bizans’ın kalın surlarını yıkmak için
-Gemilerin Haliç’e sokulması: Haliç’in zincirle kapatıldığı için karadan gemileri Haliç’e indirdi.
4-İstanbul’un fethinin dünya tarihi açısından sonuçları nelerdir?
-Venedik ve Ceneviz ticareti olumsuz etkilendi.
-Bizans imparatorluğu yıkıldı.
-İstanbul’dan kaçan bilim adamları Avrupa’da Rönesans ve Reformun başlamasına neden oldu.
-Topların surları yıkması Derebeylik sistemi yıkılmaya başladı
-Orta çağ kapandı yeni çağ başladı.
5-İtanbul’un fethinin Türk tarihi açısından sonuçları?
-Osmanlı Devleti yükselme dönemi başlayarak imparatorluk haline geldi.
-Başkent Edirne’den İstanbul’a taşındı
-Osmanlı toprak bütünlüğü sağlandı
-Osmanlı’nın Anadolu ve Rumeli geçişi kolaylaştı
-Osmanlı toprakları için tehlike oluşturan bir devlet ortadan kaldırıldı.
-Karadeniz-Akdeniz deniz ticaretinin yolları Osmanlı’ya geçti.
-Osmanlı’nın islam dünyasındaki şöhreti ve itibarı arttı.
6-Fatih zamanında yapılan diğer fetihler nelerdir
-Sırbitan’ın fethi 1459
-Amasra’nın Fethi 1459
-Sinop’un fethi 1460
-Trabzon’un fethi 1461
-Bosna Hersek’in Fethi 1463-1465
-Eflak ve Boğdan’ın fethi 1462-1472
-Arnavutluk’un fethi 1479
-Mora’nın Fethi 1480
-Ege imroz,taşoz,Eğriboz,limli,semadirek,midilli fetedildi.
-Kırım fetedildi Karadeniz Türk Gölü oldu
7-Fatih döneminde Osmanlı ile Beylikler arasındaki ilişkiler nasıldı?
-Karamanoğulları Osmanlı eyaleti hale getirildi
8-Osmanlı Akkoyunlu ilişkileri nasıldı?
Uzun Hasan ile fatih arasında 1473 Otlukbeli savaşı yapıldı.
9-Otluk Beli savaşının sebepleri nedir?
-Akkoyunluların Karamanoğulları’nın içişlerine karışması.
-Akkoyunluların Trabzon Rum İmparatorluğunu korumaları.
10-Otlukbeli savaşının önemi nedir?
-Doğuanadolunun güvenliği sağlandı

3 5 3
En İyi Cevap!
2012-11-08T15:10:20+02:00

1.Osman Bey zamanında fetih hareketleri aşağıdaki yerlerden hangisi üzerinde yoğunlaşmıştır?
A) Anadolu Beylikleri B) Bizans
C) Balkanlar D) Ege adaları
(1995-DPY-A)
2.Orhan Bey döneminde iik düzenli ordu birliklerinin kurulması, idare ve siyasi alanda kurumlaşmaya gidilmesi, Osmanlı Devteti'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisini göstermektedir?
A) Aşiret toplumundan devlet hayatına geçildiğini
B) Dine bağlı bir devlet kurulduğunu
C) Anadolu Türk birliğinin sağlandığını
D) Devletin dini yasalarla idare edildiğini
3. Orhan Bey dönemi ne ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli askeri birliklerin kurulması
B) Divan teşkilâtının kurulması
C) Marmara kıyılarının ele geçirilmesi
D) Edirne'nin başkent olması
(1998 - KML)
4. Kuruluş Dönemi'nde, Osmanlılara karşı Avrupa devletlerinin Haçlı (birleşik) orduları kurmalarının temel nedeni aşağıdakiierden hangisidir?
A) istanbul Boğazı'nı ele geçirmek
B) Akdeniz'deki Osmanlı egemenliğine son vermek
C) Karadeniz ticaretini ele geçirmek
D) Türkleri Balkanlardan çıkartmak
(1995 - FUAÖL)
5. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Bizans ve Balkanlar üzerine gitmelerinin nedenlerinden biri değildir?
A) Bizans'ta siyasi durumun karışık olması
B) Balkanlarda güçlü bir devletin bulunmaması
C) Bizans'ın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışması
D) Anadolu Beyliklerinin Osmanlı'dan güçlü olması
6. Osmanlılar, aşağıdaki Anadolu beyliklerinin hangisinde, satın almak suretiyle toprak kazanmıştır?
A) Karamanoğullan'ndan
B) Hamitoğullan'ndan
C) İsfendiyaroğullan'ndan
D) Saruhanoğullan'ndan
(1997-FL)
7. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Türk Birliğini sağlamak için yapılan mücadelelerden biri değildir?
A) Karesioğullarmm alınması
B) Çimpe Kalesi'nin alınması
C) Germiyanoğulları ile akrabalık kurulması
D) Hamitoğullarmın alınması
8. Aşağıdakiierden hangisi Türklerin Balkanlardan kolay kolay atılamaycağım gösteren savaşlardan biri değildir?
A) Maltepe Savaşı
B) Sırpsındığı Savaşı
C) l. Kosova Savaşı
D) l!. Kosova Savaşı
9. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde sadece Bizanslılarla yaptıkları savaşlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
A) Ankara -1. Kosova
B) Niğbolu - Koyunhisar
C) Maltepe -II. Kosova
D) Koyunhisar - Maltepe
10. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır?
A) l. Kosova   B) Varna
C) Niğbolu     D) II. Kosova

4 4 4