Almanya'nın Yönetim biçimi • Ekonomik durumu(gelir-gider-ilişkileri)gelir-sınıf dağılımı • Siyasal ilişkiler • Toplumsal-sosyal durum • Eğitim sistemi-açıklar-tarihi yasal süreç başlıklarııyla ilgili bilgi toplayabileceğim vikipedi dışında güvenilir kaynak önerebilir misiniz? acıl,,,,,,,,,

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-08T15:35:19+02:00

Yönetim biçimi: Federal Cumhuriyet'tir.

Baltık kıyılarında yaşayan Almanlar, Batı Roma Devleti'nin çökmesi ile Alman Krallığı'nı kurdular. Ancak devletin şekli ve sınırları sürekli olarak değişti. Hıristiyanlıktaki mezhep ayrılıkları yüzünden zaman zaman uzun süren savaşlar oldu. 1907'de Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan devletleri ile; Britanya, Fransa ve Sovyetler Birliği kendi aralarında ittifak kurdular ve 1914'te dünyayı sarsan ve Osmanlı Devleti'nin de da katıldığı 1. Dünya Savaşı meydana geldi. Bu savaş, Almanların yenilgisi ile sonuçlandı. Almanya'nın ekonomisi göktü, enflâsyon arttı. Nasyonel Sosyalist Partisi lideri Hitler, 1933'te Almanların başına geçti. 2. Dünya Savaşı sonunda da Almanya yenik düştü. 1949'da Batı Almanya Federal Cumhuriyeti kuruldu. 1990'da ise Doğu Almanya ile birleşerek şimdiki Almanya Federal Cumhuriyeti oluştu.

Alman toplumu modern ve açık bir toplumdur: Başka toplumlarla kıyaslandığında Alman toplumu, gençler olsun, yaşlılar olsun insanların çoğunun iyi bir eğitim, yüksek hayat standardı (Hayat standardı) ve bireysel yaşamlarını istedikleri yönde şekillendirme olanaklarıyla öne çıkıyor. Geleneksel aile yapılarına göre giderek daha çeşitli hale gelen aile ortamları, insanların yaşamlarının merkezinde durmayı sürdürüyor. Öte yandan toplum, nüfus yapısının geçirdiği değişime bağlı olarak yaşlı oranının artması ve göçe bağlı olarak artan etnokültürel çeşitliliğin artması gibi önemli değişikliklerle karşı karşıya. Almanların üstesinden gelmesi gereken bir diğer zorluk da Almanya’nın 45 yıllık bölünmüşlüğünün sonuçları. 1990 yılındaki siyasi yeniden birleşmeden bu yana birçok gelişme kaydedildi. Buna rağmen Almanya’nın sosyal birliğinin sağlanması önümüzdeki yıllarda da önemli bir konu olarak kalacak görünüyor.

Forumdaş.com a gir bak :)                            ALINTI

2 5 2