Cevaplar

2013-10-08T20:36:12+03:00
Analitik kimya
Analitik kimya kimyasal ölçüm bilimidir. Maddelerin kimyasal bileşimini yapılarını vefonksiyonlarını inceleyen kimyanın alt – disiplinidir. 

Bu bilim dalında kullanılan teknikler maddenin bilinmeyen bileşimlerini bulmak için her geçen güngeliştiriliyor. Eskiden çoğunlukla kimyasallar kullanılarak yapılan analizler zamanla mikroçiplerlazerler gibi ileri teknoloji ürünlerinin de kullanılmasına imkan sağladı. 

Adli kimyadan arkeolojiye ve uzay bilimine pek çok dalda analitik kimya ihtiyaçlara karşılık veriyor. 

Tıpta analitik kimya doktorların hastalığı tanımasına tedavinin doğru sürmesini haritalayan klinik laboratuar testlerinin temelidir.

Endüstride kimyasal bileşimi önem taşıyan ham maddeleri test eder. Çıkan ürünün kalitesinibelgeler. Pek çok ev araç gereci yakıt boya ilaç ve benzerleri satılmadan önce defalarca analitik kimyacılar tarafından geliştirilen prosedürlerle analiz edilir. 

Çevreyi kirleten şüpheli içerikler analitik kimya teknikleriyle test edilir. 

Yiyeceklerin besin değeri vitamin mineral protein karbonhidrat gibi değerleri analitik kimya metotlarıyla bulunur. 

Biyokimya
Biyokimya canlı organizmalarda bulunan kimyasalları kimyasal reaksiyonları ve etkileşimleriinceler. Biyokimya ve organik kimya örneğin tıbbi kimya ve nörokimyada olduğu gibi yakından ilişkilidir. Biyokimya moleküler biyoloji ve genetikle de yakından ilgilidir.

Anorganik Kimya
Anorganik (karbon hidrojen dışı) bileşiklerin tepkimeleri ve özellikleri ile ilgilenen kimyanın alt-disiplinidir. Organik kimya ile anorganik kimya arasında mutlak ayrılık yoktur. Örneğin hemoglobinin yapısını inceleyen "Organometallik Kimya" gibi. 

Fiziko Kimya 
Fiziko kimya kimyasal sistemlerin ve oluşumların enerji ve dinamikleriyle ilgili değişimleri izleyenalt-disiplin adıdır. Kimyasal Termodinamik Kimyasal Kinetik Elektrokimya İstatistik *****ik ve Spektroskopi alanlarını kapsar. 

Teorik Kimya
Kimya biliminin teorik sebep sonuç (matematik fizik) ilişkilerinin temellerini inceleyen alt bilimdalıdır. Örneğin Kuantum *****iğinin uygulama alanı olan Kuantum Kimyası gibi. Komputasyon Kimyası da son 50 yılda kimya problemlerinin çözümünü hızlandırmak için matematik ve bilgisayarprogramlarının kullanıldığı teorik kimya araçlarından biri olmuştur. Teorik kimya moleküler fizikleve yoğun madde fiziğiyle iç içedir. 

Nükleer Kimya
Atom altı taneciklerin nasıl atomu oluşturduklarını inceleyen kimyanın alt-disiplinidir.

Diğer Alt Disiplinler

Astrokimya Atmosfer Kimyası Kimyasal Mühendislik Kiminformatik Elektrokimya Çevre KimyasıAkışkanlar Kimyası Jeokimya Yeşil Kimya Kimya Tarihi Madde Bilimi Tıbbi Kimya Moleküler Büyoloji Moleküler Genetik Nanoteknoloji Organometallik Kimya Petrokimya FarmokolojiFotokimya Fitokimya Polimer Kimyası Katı faz Kimyası Sonokimya Supramoleküler Kimya YüzeyAlan Kimyası Termokimya.
2 3 2