Cevaplar

2012-11-08T15:45:55+02:00

Verilen sayının,hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemi karekök almaktır.Karekök 64 ifadesi, karesi 64 olan pozitif sayıyı bulma işlemidir.Bir sayının karekökü pozitif bir sayıdır.

Karekökleri tam sayı olan doğal sayılar (1,4,9,16,25,36,….) tam kare sayılar olarak adlandırılır.

0
2012-11-08T15:51:22+02:00

bir sayının kendisi ile çarpımı o sayının kareköküdür ama kök 7 kök dışına çıkamaz

0