1-Büyük ölçekli haritalarda ayrıntı .......................

2-Bütün haritalarda uzaklık ve alan haritalarında .......... yararlanarak hesaplanabilir.

3-Yükseklik ve coğrafi koordinatlar haritanın ölçegine göre ..............

4-Aynı saat diliminde bulunan ülkelerin saat ayarları ...............

5-Izohips haritalarında iç içe çizilmiş olan eğrilerden en içte olanın yüksekliği ................

6-Izohips haritalarında eğrilerin nokta halini aldığı yerler .................

7-Izohips haritalarında eğrilerin ''0'' metreyi gösterdiği yerler ............

8-Enlem, bir noktanın Ekvator'a ...............................

9-Atlas ve duvar haritaları ...................... haritalarıdır.

1

Cevaplar

2012-11-08T17:28:37+02:00

en fazladır

ölçek

değişmez

..........

en fazladır

dorukları gösterir

deniz kıyısı

.......

lejant

küçük ölçekli

 

3 5 3