Cevaplar

2012-11-08T17:08:35+02:00

İlk Türk beylikleri Büyük Selçuklulara bağlı ordu komutanları tarafından Sultan'ın yönetme izni verme­siyle kurulmuş, daha sonra bağımsızlıklarını kazan­mışlardır.
Devletler genellikle kurucularının adını taşır. 
-Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamışlardır.
- Bu devletlerin büyük bir bölümüne (Artuklular'ın Harput kolu dahil)Anadolu Selçuklu Devieti'nin Ana­dolu'da Türk birliğini sağlama gayretleriyle son veril­miştir.
- Bu devletler Anadolu'yu iskan edip, birçok se­tirler kurmuş, şehir ve kasabalara Türkçe isimler sermişlerdir.
Bu devletler Artuklular, Mengücekler, Saltuklular ve Danişmendlilerdir.

2 5 2