Cevaplar

2012-11-08T17:12:41+02:00

Özel bezler tarafından kana salgılanan ve kan yolu ile ulaştıkları organ ve dokularda fonksiyon düzenleyici olarak çok düşük miktarları ile görev yapan organik bileşiklere "uyarma" anlamına gelen "hormon" denilir. Hormonlar, çok az miktarları ile etki etmeleri ve biyolojik katalizör gibi davranmaları nedeniyle enzimlere çok benzemekle beraber bazı yönlerden farklıdırlar.

Bunları kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Hormonlar etki gösterdikleri organdan başka bir organda sentezlenirler. Hormonlar kullanılmadan önce dolaşıma salgılanırlar. Yapısal olarak Hormonun mutlaka Protein olması gerekmez. Küçük popipeptit, tek aminoasit veya steroid yapıda bir kimyasal Madde olabilir.

Hormonlar protein yapıda ve steroid yapıda olmak üzere iki büyük sınıfa ayrılırlar. Hormonların etkisini gösterdikleri hedef dokudaki aktivitesi başlıca dört faktör tarafından düzenlenir.

Sentezlendiği bezdeki sentez oranı veya ondan salgılanış oranı, Bazı hallerde gerekli olan plazma içindeki özel transport sistemleri, Hücre zarındaki reseptör sayısı, Karaciğer ve böbrekler tarafından parçalanma hızı.
0